So. Čvn 25th, 2022

Vedení města projednalo na svém posledním jednání žádost spolku Svatohorské sady Příbram a následně schválilo poskytnutí dotace ve výši 49 tisíc korun na obnovu svatohorských sadů.

Již více než dva roky dochází v rámci dobrovolnických aktivit několika jednotlivců k postupné obnově svatohorského sadu, kdy v něm především dochází k prořezu náletových dřevin a  uklízení odhozených odpadků. „Myšlenka na záchranu ovocného sadu vznikla na základě jeho neutěšeného stavu a především proto, že je svou rozlohou a stářím v naší republice jedinečný,“ říká členka spolku Veronika Řeháková.

Z těchto důvodů a z důvodu rozšíření řad dobrovolníků o krajináře a památkáře byl v nedávné době založen oficiálně zapsaný spolek Svatohorské sady Příbram, který ve spolupráci s vedením farnosti, jako převážného majitele pozemků, začal pečovat o svatohorské sady. „Spolek si dává za cíl obnovit sady do jejich původní krásy a navrátit do tohoto unikátního prostoru společenský život. Nynější práce spolku však spočívá převážně z pokračujících prací na prořezu náletů, vyčištění ovocných stromů od nežádoucího porostu, který je hubí, a obnovení průhledů do okolní krajiny,“ přibližuje aktivity spolku jeho další člen Luboš Řezáč.

Sad se významným způsobem podílí na obrazu jedno z nejstarších a nejvýznamnějších poutních areálů naší republiky a je nedílnou součástí urbanismu Příbrami. Celková plocha sadů tvoří asi 55 hektrarů, kdy převážná část je ve vlastnictví Římskokatolické farnosti u kostela Nanebevzetí Panny Marie Příbram, menší část je pak ve vlastnictví města a soukromých vlastníků.  

Teď tedy činnost tohoto spolku podpořilo i vedení města finanční dotací ve výši 49 tisíc korun. „Rozjela se dobrá věc, za kterou jsem opravdu rád“, uvedl starosta města Jan Konvalinka.

Činnost spolku a obnovu sadu můžete podpořit i vy. Jednou z možností, jak spolek podpořit, je finanční dar na transparentní účet číslo 2502009573/2010 (Fio banka).

By redakce

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.