Ne. Kvě 22nd, 2022

Příbram je moderní město, které je součásti středočeského regionu a výhodně dostupné vůči Praze. Moderní město klade vysoké nároky na dopravní infrastrukturu, která však ne vždy odpovídá potřebám 21. století. Příbram tak trápí mnoho problematických jevů, které jsou spojené s parkováním.

Největší potíž s parkováním v Příbrami představuje nedostatečný počet parkovacích míst. Podle propočtů chybí v části Příbram VII 660 parkovacích stání, v centrální oblasti pak 300 parkovacích míst.

Dále do Příbrami denně dojede několik set vozidel (centrum – 500 vozidel, Příbram VII – 300 vozidel), jejichž řidiči přesednou na autobusy a pokračují do Prahy. Bohužel zaberou parkovací místa v okolí autobusového nádraží, ostatních zastávek hromadné dopravy nebo poblíž centra města. Mnohdy tak funguje Příbram jako veliké přestupiště. 

Další skutečností je, že v centrální oblasti každý den parkuje přes 350 vozidel v rozporu s dopravními předpisy (neponechání průjezdu 3 m pro každý směr jízdy, parkování na chodnících, zeleni, před přechody pro chodce, v křižovatkách, ve vjezdech atd.). V noci je to téměř 300 vozidel.  

Mnohdy jsou parkovací stání u bytové zástavby blokovaná dodávkami, malými nákladními vozy či vozy podnikatelských subjektů. I Příbrami se týká fenomén druhých a třetích aut v domácnosti. Oproti tomu jsou v mnoha garážích skladiště nebo zejí zcela prázdnotou již mnoho let. 

Mnohá vozidla jsou v provozu jen 1 % času týdně (jedu v sobotu na nákup), jinak jsou zaparkována na ulicích. Další část je použitá 6 % času (jezdím každý den do Prahy). Zejména první případ je zřejmou ukázkou neefektivního využití vozidla a veřejného prostoru.

Parkování v Příbrami potřebuje změnu, v rámci které se provedou následující opatření:

  • Vyznačí legální parkovací prostor tak, aby komunikace zůstaly průjezdné zejména pro integrovaný záchranný systém;
  • Budou postupně revitalizovány parkovací plochy podél komunikací či parkoviště, každá revitalizace bude řešená s ohledem na životní prostředí (dřívější pokusy o rozšiřování komunikací pomocí vegetační dlažby nelze hodnotit jako úplně povedené);
  • Pro přestupní vazby na Prahu budou nově určená parkoviště mimo centrální území – parkoviště P+R (park and ride);
  • Celodenní parkování bude usměrněno na okraje města (centra) – parkoviště P+G (park and go) a podpořeno novými způsoby dopravy;
  • Budou přijatá opatření proti parkování velkých vozidel (dodávky a nákladní vozy) v blízkosti bytových objektů – sídlištních celků;
  • Budou postupně dopravně zklidňovány územní celky s převahou obytné, obchodní a volnočasové funkce;
  • Bude pokračovat příprava výstavby parkovacích domů.

Petr Horský, M.O.Z. Consult

By redakce

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.