Út. Čvn 28th, 2022

PŘÍBRAM – V tomto roce je naplánováno několik projektů, mezi které patří například dokončení stavby Domova seniorů v Žežické ulici nebo revitalizace okolí Čekalíkovského rybníka o rozloze 2,5 hektaru. Zahájit by se také měla rekonstrukce aquaparku.

Rozpočet byl schválen jako schodkový, kdy na straně příjmů je částka téměř 994 milionů korun. Na straně výdajů byla schválena suma 1,144 miliardy korun, z toho je na opravy a investice vyčleněno 415 milionů korun. Schodek ve výši 150 milionů korun bude kryt vlastními finančními prostředky uspořenými na účtech města. 

„Rozpočet byl navržen a schválen jako schodkový s ohledem na řadu finančně významných projektů, které chceme v příštím roce realizovat. Mezi největší se dá počítat například rekonstrukce Prokopské ulice na Březových Horách, výměna vodohospodářského majetku v Milínské ulici, revitalizace okolí Čekalíkovského rybníka, dokončení revitalizace ulice Gen. Kholla, dokončení stavby detašovaného pracoviště Domova seniorů,“ vysvětlil místostarosta a ekonom města Martin Buršík. 

Mezi další zásadní projekty patří zahájení rekonstrukce aquaparku nebo vybudování hřiště na Cihelně. „S prostředky v řádech desítek milionů se počítá na opravy komunikací, výkup potřebných pozemků a opravy škol. Výčet by mohl být mnohem delší,“ dodal místostarosta s tím, že schválený rozpočet a je možné prostudovat na webu města pribram.eu. 

By redakce

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.