Pá. Kvě 27th, 2022

ROŽMITÁL POD TŘEMŠÍNEM – Zastupitelé města Rožmitálu na svém pondělním jednání schválili příspěvek na zajištění autobusové dopravní obslužnosti ve výši 220 tisíc korun.

Tato částka byla výsledkem jednání mezi vedením města a krajem, ten zpočátku požadoval částku okolo milionu korun, ale prostupním vyjednáváním a korekcí spojů se městu podařilo částku snížit na již zmiňovaných 220 tisíc. Za ušetřené finanční prostředky město objedná vlakové turistické spoje na trati Rožmitál Březnice. Ty budou jezdit od 12. června do konce října a město vyjdou na dalších zhruba 306 tisíc korun. Vedení města ještě očekává, že se celková částka ještě o něco sníží a to doplatky spádových obcí které jsou v této dopravní oblasti zahrnuty.

Do konce roku 2021 byla dopravní obslužnost ve Středočeském kraji zajišťována na základě smluv uzavřených jak samotným Krajem, tak i jednotlivými obcemi a dobrovolnými svazky obcí přímo s dopravci. Vzhledem k blížícímu dokončení integrace veřejné dopravy ve Středočeském kraji, zvyšování kvality a efektivity poskytovaných veřejných služeb převzal od nového roku Středočeský kraj objednávky výkonů od obcí a dobrovolných svazků obcí na svém území tak, že Kraj bude vystupovat jako jediný objednatel, který bude zajišťovat jak dopravní obslužnost celého kraje, a to na základě nových Standardů dopravní obslužnosti. Samotné smlouvy poté uzavírá příspěvková organizace Integrovaná doprava Středočeského kraje (IDSK) s obcemi, které na dopravní obslužnost přispívají.

Nová pravidla zohledňují nejen počet obyvatel obcí, které jsou linkami obsluhovány, ale také význam linky na obslužnosti lokality a četnost nabízeného spojení.

By redakce

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.