Pá. Kvě 27th, 2022

PŘÍBRAM -Od začátku tohoto roku platí hned několik novinek, které by měli respektovat řidiči motorových i nemotorových vozidel. Týkají se řidičských průkazů, parkování, přestupků nebo předjíždění.

„Zelená karta“ i elektronicky

Takzvanou zelenou kartu, kterou se dokládá zaplacení povinného ručení, mohou motoristé při silniční kontrole předkládat i v elektronické podobě na displeji mobilního telefonu. Rozhodlo tak Ministerstvo financí, když posuzovalo případ z listopadu 2019. Zároveň zrušilo dřívější rozhodnutí úřadů ve Středočeském kraji, podle kterých je zelenou kartu třeba ukázat policistům vytištěnou na papíře.

Řidičský průkaz přes Portál občana

Portál občana má novou funkci, kterou mohou ročně využít stovky tisíc řidičů při výměně průkazu s končící platností. Místo návštěvy úřadu lze využít ePodání a poslat žádost elektronicky přes Portál občana s využitím datové schránky. Běžná výměna je zdarma, nový řidičský průkaz lze vyzvednout na kterémkoliv z 206 obecních úřadů obcí s rozšířenou působností. Požádat o nový průkaz lze nejdříve 90 dnů před koncem platnosti.

Boční odstup při předjíždění cyklistů

Řidič motorového vozidla musí při předjíždění cyklisty dodržet bezpečný boční odstup, a to nejméně 1,5 metru. U pozemních komunikací, kde je nejvyšší dovolená rychlost maximálně 30 km/h, platí odstup nejméně jeden metr.

Výjimky pro cyklisty

Začala platit výjimka z povinnosti užít jízdní pruh pro cyklisty, vyhrazený jízdní pruh pro cyklisty, stezku pro cyklisty nebo v křižovatce vymezený prostor pro cyklisty, pokud by tím mohla být ohrožena bezpečnost nebo plynulost provozu na pozemních komunikacích.

Úprava kompetencí policie

Strážníci obecních či městských policií mohou vyřizovat příkazem na místě přestupky související s neoprávněným užitím vyhrazeného jízdního pruhu, a to bez součinnosti Policie České republiky.

Botička za přestupek

V případě nezaplacení pokuty za přestupek řidiče nebo provozovatele vozidla umožňuje novela zákona Policii ČR, Celní správě a obecní policii (té pouze v případě pokuty uložené orgánem obce) nasadit botičku nebo zadržet tabulky registrační značky, a zabránit tak v další jízdě motorového vozidla až do doby uhrazení pokuty. Za zadrženou značku nelze vydat jinou registrační značku.

Úprava promlčecích dob u odpovědnosti provozovatele vozidla

Doba, po kterou se vedlo řízení o přestupku řidiče, se nezapočítává do promlčecí doby u přestupku provozovatele vozidla. A zároveň se doba, po kterou se vedlo řízení o přestupku provozovatele vozidla, v němž došlo ke zproštění jeho odpovědnosti, nezapočítává do promlčecí doby přestupku řidiče. Cílem tohoto opatření je zamezit obstrukčním praktikám, které využívají „přehazování“ mezi řízením o přestupku řidiče a řízením o přestupku provozovatele vozidla ve snaze vyhnout se postihu v důsledku uplynutí promlčecí doby.

Dva body za špatné stání

Vedle pokuty se nově zapisují i dva body v bodovém hodnocení řidičů za neoprávněné stání na parkovišti vyhrazeném pro osoby se zdravotním postižením nebo zneužití parkovacího průkazu pro osoby se zdravotním postižením.

Řidičské oprávnění skupiny C i pro traktory

Řídit traktory je nově možné i s řidičským oprávněním skupiny C, a to i uděleným v zahraničí. Do konce roku 2021 bylo možné traktory řídit pouze s u nás uděleným řidičským oprávněním skupiny T, což byl problém pro cizince, neboť pro jeho získání museli mít v ČR obvyklé bydliště. Novinka by měla vyřešit problém s nedostatkem pracovních sil v zemědělství a lesnictví.

AM a B1 v souladu s unijním právem

U dvoukolových a tříkolových vozidel je řidičské oprávnění AM nově nutné až pro řízení vozidel s konstrukční rychlostí více než 25 km/h. Pro řízení pomalejších vozidel řidičské oprávnění již není potřeba (dosud žádný spodní limit stanoven nebyl, a proto bylo řidičské oprávnění potřeba k řízení jakkoli pomalého vozidla odpovídajícího ostatním parametrům). S řidičským oprávněním AM je nově možné řídit také čtyřkolky s výkonem motoru až do 6 kW. S řidičským oprávněním B1 je již možné řídit také terénní čtyřkolky s jakkoli výkonným motorem.

By redakce

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.