Út. Čvn 28th, 2022

Radní schválili finanční odměnu pro ředitele krajských škol, kteří získali ocenění za svou pedagogickou práci od ministerstva školství. Ocenění byli nominováni už v roce 2020, kvůli pandemii byl ale ceremoniál odložen.

„Děkuji všem oceněným za jejich práci, která mnohonásobně přesahuje běžné povinnosti. Je zřejmé, že vzdělávání dětí a mládeže berou jako skutečné poslání. K tomu sdílejí své profesní zkušenosti, organizují různé akce a celkově se snaží o to, aby studenti i jejich rodiče byli spokojení a aby ve škole byla příjemná a tvůrčí atmosféra. Rada kraje jim za jejich práci děkuje a schválila i symbolickou finanční odměnu,“ uvedl radní pro oblast vzdělávání a sportu Milan Vácha (STAN).

Medaili Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy získali tito ředitelé středních škol – příspěvkových organizací Středočeského kraje:

RNDr. Jiří Kuhn, Gymnázium Bohumila Hrabala v Nymburce, příspěvková organizace

Vedle rozvoje své školy a angažovanosti v chodu města a Středočeského kraje se dlouhodobě zasluhuje o rozvoj školství na celorepublikové úrovni. Jako člen rady Asociace ředitelů gymnázií se aktivně podílí na tvorbě koncepčních materiálů pro rozvoj školství, jako sportovec se zasluhuje o podporu sportu ve svém kraji i škole a jako člověk se angažuje v humanitární pomoci. Je oceněn také za dlouhodobé a obětavé sdílení profesních zkušeností a pohledu z vedení Asociace ředitelů gymnázií České republiky.

Ing. Vratislav Dlohoš, Střední lesnická škola a Střední odborné učiliště, Křivoklát, Písky 181

Pracuje v lesnickém školství od roku 1972. Byl jedním z prvních lektorů „Švédské metody“ (metoda odvětvování) v tehdy Západočeském kraji. Na školách, kde působil, zmodernizoval vybavení škol. Od počátku svého působení v lesnickém školství se aktivně podílel na organizování (mezi)národních soutěží žáků v práci s motorovou pilou. V průběhu své pedagogické praxe se stále podílí na tvorbě mnoha učebních dokumentů.

RNDr. Kamil Bříza, Gymnázium Jiřího z Poděbrad, Poděbrady, Studentská 166

Zasloužil se o rozvoj Gymnázia Jiřího z Poděbrad. Pod jeho vedením se škola stala vyhledávaným gymnáziem v regionu s výbornými výsledky svých absolventů. Působí ve školství od roku 1983, od roku 1994 je ředitelem Gymnázia Jiřího z Poděbrad. V rámci školského managementu PedF UK je autorem řady studijních textů a materiálů.

Medaile MŠMT se udělují za významnou pedagogickou, výchovnou, vědeckou nebo uměleckou práci, dlouhodobé a vynikající působení v resortu školství nebo za mimořádně záslužný čin při zajišťování a zlepšování podmínek pro výchovu a vzdělávání v České republice. Kandidáty a kandidátky na medaile mohou navrhovat zástupci škol, vyučující, rodiče, žáci, ale i široká veřejnost. O udělení medaile rozhoduje ministr školství na základě došlých návrhů.

Zdroj: Středočeský kraj

By redakce

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.