Út. Čvn 28th, 2022

Prvních sedm žádostí o finanční příspěvek kraje na projekty obcí v oblasti vylepšení dopravní infrastruktury doporučili krajští radní schválit zastupitelům Středočeského kraje. „Jejich celková hodnota je cca 21 milionů korun, o dalších 79 mohou obce stále žádat až do 30. září, neboť alokováno bylo ve fondu celkem 100 milionů korun,“ říká radní pro oblast silniční dopravy Martin Kupka (ODS). Z Příbramska mezi nimi zatím žádná není.

Účelem nového fondu je homogenizace (zlepšení) vozovek, které jsou v majetku kraje, a jejich uvedení do optimálního a výrazně lepšího stavu, než bylo jejich původní provedení. „Jde o případy, kdy obce provádějí pokládku infrastrukturních sítí, tj. plynu, vody, kanalizace, elektřiny nebo telefonu. S tím chceme obcím pomoci a přispět svým podílem, aby mohly být tyto práce z jejich strany provedeny rychle, kvalitně a měly menší dopad do jejich rozpočtů,“ zopakoval smysl zřízení nového dotačního titulu náměstek pro silniční dopravu Martin Kupka (ODS).

 Rada doporučila zastupitelům schválit následující žádosti:
Poř. čísloNázev žadateleOkresNázev projektuNavrhovaná dotace v Kč
1.Kolín (00235440)KolínObnova povrchu komunikace Kanalizace Kolín – Zibohlavy3 646 920
2.Vysoká (00237337)MělníkVysoká – Strážnice, Střednice – kanalizace a ČOV4 282 081
3.Jizerní Vtelno (00509248)Mladá BoleslavOprava povrchu vozovky silnice č. III/27221 Jizerní Vtelno1 790 503
4.Jestřabí Lhota (00235415)KolínJESTŘABÍ LHOTA ČOV A SPLAŠKOVÁ KANALIZACE2 913 600
5.CHOPOS (69000948)BenešovHomogenizace komunikací po stavbě Skupinového vodovodu CHOPOS5 381 700
6.Lochovice (00233528)BerounHomogenizace vozovky – Splašková kanalizace Netolice892 978
7.Štíhlice (00639745)Praha – východŠtíhlice – splašková kanalizace, přípojky a ČOV 300 EO – oprava komunikace č. II/113 a III/113112 019 600
    20 927 382

Obce a dobrovolné svazky obcí mohou konkrétně požádat o finanční příspěvek, který jim pomůže s úhradou homogenizované vozovky při podélném nebo příčném uložení (následujícím souvisle za sebou) inženýrské sítě do pozemní komunikace, která zasahuje do poloviny nebo více než poloviny vozovky. Žádosti se týkají projektů s prokazatelně vynaloženými náklady od 1. 1. 2020.

„Maximální výše dotace je pro rok 2021 stanovena na 600 korun na metr čtvereční homogenizované silnice II. a III. třídy. Výše dotace pak vychází z 50 % průměrných cen obvyklých,“ připomněl náměstek Martin Kupka.

„Dotace bude úspěšným žadatelům po jeho schválení zastupitelstvem kraje poskytnuta bezhotovostním převodem na bankovní účet příjemce, a to 90 dnů od uzavření smlouvy ve výši 50 % celkových předpokládaných uznatelných nákladů projektu uvedených v žádosti schválené dotace. Zbývající částka dotace do 90 dnů od schválení dokumentace závěrečného vyhodnocení a vyúčtování projektu,“ upřesnil náměstek pro oblast financí, dotací a inovací Věslav Michalik (STAN).

By redakce

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.