So. Kvě 28th, 2022

STŘEDOČESKÝ KRAJ – Rada kraje jmenovala do funkce ředitelky Českého muzea stříbra v Kutné Hoře Mgr. Lenku Mazačovou. Výběrová komise složená ze zástupců města, kulturních institucí a Středočeského kraje hodnotila kompetence a vize celkem 4 kandidátů.

Mgr. Lenka Mazačová

Krajští radní v závěru loňského roku odvolali bývalé vedení muzea. Bývalá ředitelka skončila ve funkci 31. prosince 2021. Poté kraj vyhlásil výběrové řízení na nové vedení Českého muzea Stříbra v Kutné Hoře. „Komise v rámci výběrového řízení hodnotila kandidáty z několik hledisek: výstavního, prezentačního, vzdělávacího, sbírkotvorného, společensko-organizačního, personálního a finančního,” vysvětluje hodnotící kriteria radní pro oblast kultury, památkové péče a cestovního ruchu Václav ŠvendaU vítězné kandidátky členové komise pozitivně hodnotili zejména komplexitu jejího výkonu, a to jak z hlediska muzejní praxe, tak z hlediska komunikace.  „Paní magistra Mazačová na nás zapůsobila svými rozsáhlými zkušenostmi a komunikačními schopnostmi.  Ocenili jsme rovněž její povědomí o povinnostech muzea jako sbírkové instituce. Věříme, že pod vedením Mgr. Mazačové má České muzeum stříbra potenciál  stát se tvůrcem dialogu mezi různými aktéry kulturního a společenského života nejen v Kutnohorském regionu,” komentuje rozhodnutí výběrové komise radní Švenda.

Cílem kraje jako zřizovatele je, aby se krajská muzea stala kulturními centry regionu. Aby pomáhala v osvětové a edukační činnosti v různých věkových skupinách, a aby svými programy dokázala reagovat na společenská témata současnosti. Paní Mgr. Mazačová by měla do funkce ředitelky Českého muzea stříbra nastoupit 1. května 2022

Zdroj: Středočeský kraj

By redakce

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.