Ne. Čvn 26th, 2022

Komunikace s představiteli místní samosprávy je jednou z priorit stávajícího vedení kraje. Pandemická situace ovšem osobnímu setkávání nepřála, proto se první setkání konalo až 7. září 2021. 

Místem konání byl vysočanský hotel Clarion, který přivítal více než 500 představitelů místních samospráv, zaměstnanců kraje a hostů. Úvodního slova a uvítání se zhostila hejtmanka Petra Pecková (STAN), která zdůraznila priority nového vedení – otevřenou komunikaci, transparentní hospodaření, finanční stabilizaci kraje a jeho digitalizaci. Její vystoupení pak doplnil se svou vizí Krajského úřadu jako moudrého partnera ředitel KÚSK Jan Louška.

V první části dne vystoupilo dalších devět radních a předseda Výboru pro regionální rozvoj Petr Vychodil (ODS), zastupující radního pro regionální rozvoj a územní rozvoj Jiřího Snížka (ten měl tu nejlepší omluvu – čerpá otcovskou dovolenou).  

Starostové využili prostor pro kladení dotazů: k nejcilivějším oblastem patří nedostatečná infrastruktura (základní školy, silnice, obchody), zásobování vodou či dopravní obslužnost.

V odpoledních hodinách pak účastníci měli možnost navštívit veletrh služeb, jehož se účastnily nejen odbory KÚSK, ale i krajem zřizovaných organizace (KSÚS, IDSK, Regionální dotační kancelář, SCCR, VISK) a hosté (APMS, SMO, Svaz místních samospráv). Starostové využili možnost diskutovat a řešit konkrétní problémy do večerních hodin. 

„Otevřenou diskusi s obcemi považujeme za jednu z nejdůležitějších součástí své práce. Chceme naslouchat, ale i vysvětlovat možná nepopulární kroky, kterým se ale nemůžeme vyhnout, pokud chceme kraj postavit na nohy,“ konstatoval hetjmanka Pecková, a dodala: „Ze setkání bylo patrné, jak je osobní dialog důležitý. Doufám, že i v budoucnu budeme všichni mít možnost setkávat se a diskutovat o budoucnosti kraje, na němž nám všem tak záleží.“ 

By redakce

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.