So. Kvě 28th, 2022

PŘÍBRAM – Problematiku parkování ve městě má zmírnit mimo jiné výstavba parkovacích domů. Navrženo je několik lokalit, připravovány jsou studie. Jako první bude realizován parkovací dům u autobusového nádraží, na který již byl vybrán dodavatel.

Projekt parkovacího domu u autobusového nádraží se posouvá blíže k realizaci. „Na jednání rady jsme schvalovali výběr dodavatele na realizaci prvního z příbramských parkovacích domů, který bude postaven systémem Design and Build na stávajícím parkovišti u autobusového nádraží. Zakázku vysoutěžila za částku 85 789 120 Kč bez DPH společnost Metrostav a. s.,“ říká na úvod starosta Jan Konvalinka.

Do veřejné zakázky, která probíhala v režimu jednacího řízení s uveřejněním se přihlásili tři účastníci, přičemž konečnou nabídku podal pouze jeden. „Nyní je důležité říci, jaký bude další postup. Město má projektovou dokumentaci pro stavební povolení a dodavatele po podpisu smlouvy bude čekat dokončení projektové dokumentace pro provádění stavby. Teprve poté bude moci být zahájena samotná stavba,“ dodává starosta Konvalinka.

Parkovací dům bude v letech 2022-2023 budován na místě stávajícího parkoviště a je počítáno se 176 parkovacími místy, což je oproti současnému stavu navýšení zhruba o 120 míst. V budoucnu se počítá s budováním dalších parkovacích domů, přičemž vytipováno je několik dalších lokalit. Záměr je postavit parkovací dům v oblasti Rynečku či Milínské ulice a zcela jistě v oblasti sídliště.

Eva Švehlová,tisková mluvčí města Příbram

By redakce

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.