Út. Čvn 28th, 2022

Pro rozvoj obcí do 2 000 obyvatel je určen Středočeský Fond obnovy venkova. Fond je na čtyři roky a obce z něj mohou získat 1000 Kč na jednoho obyvatele a využít na jakoukoli obecní infrastrukturu. Kraj dnes rozdělil prvních 26 602 124 korun, a to pro 38 obcí, které si požádaly mezi prvními. Rozhodlo o tom v pondělí krajské zastupitelstvo.

„Středočeský kraj si uvědomuje složitou finanční situaci, v jaké jsou malé obce v situaci, kdy mají investovat. I proto jsem rád, že alespoň můžeme z krajského rozpočtu podpořit investice do obecní infrastruktury a přispět tak k rozvoji regionu. Obce žádaly například na opravy komunikací, rekonstrukce autobusových zastávek, obnovu veřejného osvětlení, opravy střech na obecních budovách nebo na dětská hřiště. Částky, které jdou do obcí, se pohybují od dvou set tisíc až do bezmála dvou milionů korun,“ říká náměstek pro oblast financí, dotací a inovací Věslav Michalik (STAN).

Celkový objem finančních prostředků Programu 2021-2024 pro poskytování dotací na rozvoj obcí do 2000 obyvatel ze Středočeského Fondu obnovy venkova na celé čtyřleté období činí 578 milionů korun.

Tento fond patří dlouhodobě k těm, o něž mají obce velký zájem. „Velmi rád bych vyzval obce, které si dosud o příspěvek nepožádaly, aby se nebály připravovat vhodné projekty.  Chtěl bych upozornit, že z tohoto fondu mohou malé obce podpořit i své místní obchůdky tím, že je opraví nebo pro ně vytvoří vhodné prostory, pokud jsou budovy v jejich vlastnictví a pronajímají je,“ komentuje Věslav Michalik.

Žadatelé mohli podat v rámci Programu až tři žádosti. Dotaci je možné poskytnout na projekty, které splní vymezený účel v rámci tematického zadání „Veřejná infrastruktura“. Jde o projekty na výstavbu, rekonstrukci, modernizaci a opravy veřejné infrastruktury, a to ve čtyřech oblastech: 1. dopravní infrastruktura (stavby pozemních komunikací, chodníků a s nimi souvisejících zařízení a další), b) technická infrastruktura (stavby a s nimi provozně související zařízení technického vybavení, například vodovody, vodojemy, kanalizace, čistírny odpadních vod, stavby ke snižování ohrožení území živelními nebo jinými pohromami, stavby a zařízení pro nakládání s odpady a další), c) občanské vybavení (stavby sloužící například pro vzdělávání a výchovu, zdravotní služby, kulturu, sport, veřejnou správu, ochranu obyvatelstva a další) a d) veřejná prostranství.

Dotace se poskytuje do výše maximálního podílu 85 % z celkových uznatelných nákladů projektu. Minimální spoluúčast žadatele je stanovena na 15 %, což je o 5 % méně, než bývalo v minulosti.

By redakce

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.