Út. Čvn 28th, 2022

O prodeji pozemků za Oblastním archivem v Saifrtově ulici, stále není úplně jasno a příbramští zastupitelé i přes nesouhlasná stanovisko odborných orgánů města a městského architekta schválili prozatím záměr prodeje. Podmínky prodeje vedení radnice ještě upřesní a znovu předloží zastupitelstvu. Toto rozhodnutí má zajistit, aby město mělo nad projektem kontrolu.

Pokud by zastupitelé podmínky předložené radou města neschválili, prodej pozemku by se neuskutečnil. Starosta města Jan Konvalinka, který dal návrh na záměr prodeje pozemku to zdůvodnil potřebou podpořit bytovou výstavbu a zlepšit tak dostupnost bytů ve městě.

Zastupitel Václav Švenda namítl, že v případě pozemku u archivu je hodně svazujících podmínek, mimo jiné sousedství s archivem a nedostatek parkovacích míst. Podle něj jsou v Příbrami lepší parcely, které by město mohlo nabídnout developerům. Od prodeje ve svém stanovisku odrazoval také odbor investic a rozvoje města, který pozemek doporučoval ponechat jako rezervu pro rozšíření školky či parkovacích míst nebo výstavbu sociálního zařízení. Podle názoru městského architekta bude mít nová bytová zástavba vliv na stavbu depozitáře, protože má být vícepodlažní a velmi blízko hranice pozemků.

Zastupitelé po dlouhé diskusi nakonec souhlasili se záměrem prodeje za předpokladu splnění podmínek týkajících se budoucího stavebního záměru. Návrh podpořilo 17 zastupitelů, čtyři byli proti a tři se zdrželi. Otázkou však zůstává zda budou mít ještě investoři zájem o pozemek, který bude mít v případě prodeje svazující podmínky na podobu budoucí stavby. Ti totiž předložili studie s tím jak si představují oni budoucí podobu investičního záměru, kde v obou případech jsou vícepodlažní budovy od kterých odrazuje ve svém názoru v souvislosti přístavby archivu městský architekt.

Proto zastupitel Václav Švenda navrhoval prodej v té podobě jaký byl uveden v materiálech zastupitelů neschválit a nejdříve řešit podmínky a pak vyhlásit záměr prodeje i vyjednanými podmínkami. Jeho návrh ale nezískal dostatečnou podporu zastupitelů.

By redakce

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.