So. Kvě 28th, 2022

PŘÍBRAM – Město Příbram pořádá ve středu 16. 2. od 16.30 besedu, na které bude projednáno nové Nařízení č. 2/2021 o regulaci reklamy ve městě. Beseda se koná v jednacím sále zastupitelstva na náměstí T. G. Masaryka 121 v Příbrami I.

Účelem nově vydaného nařízení je omezení šíření reklamy na veřejně přístupných místech mimo dané provozovny, tedy ochrana městského prostředí před tzv. vizuálním smogem.

„Schválení zmíněného nařízení je prvním účelným krokem, který mohou města učinit, když chtějí bojovat s vizuálním smogem. Jde o krok, který v řadě měst pomohl vyčistit ulice od rušivé reklamy a navrátit městům jejich přirozený vzhled. Věřím, že se toto postupně bude dařit i zde v Příbrami,“ říká 1. místostarosta Martin Buršík. 

Nařízení města, které nabývá účinnosti od 1. února 2022, jasně vymezuje veřejně přístupná místa, na nichž je reklama zakázána, a to jak v samotném městě, tak i v příslušných osadách.

Nově tedy nebude možné umisťovat reklamu například na zábradlí, ploty, sloupy veřejného osvětlení, využívat zařízení šířící reklamu zvukem či obrazem. Upraveny budou muset být velkoplošné reklamy na markýzách a slunečnících na venkovních restauračních zahrádkách a předzahrádkách, a další. Jasná pravidla jsou stanovena ve zmíněném Nařízení města č. 2/2021 o regulaci reklamy, které najdete na webových stránkách města: https://1url.cz/UKvVg.

Všechna komunikační média, která budou od nabytí účinnosti nařízení v rozporu s novými pravidly, mají být odstraněna či dle pravidel upravena do 30. června letošního roku s tím, že u stávající velkoplošné reklamy na markýzách a slunečnících na venkovních restauračních zahrádkách je termín posunut až do konce letošního roku. 

Zvláštním bodem schváleného nařízení jsou krátkodobé akce. Zákaz šíření reklamy se nevztahuje na veřejné sbírky, charitativní akce, shromáždění, pouliční průvody a manifestace, dále pak veřejně přístupné krátkodobé sportovní nebo kulturní akce. 

Výjimku z uvedeného nařízení mají billboardy a další pevné konstrukce pro umisťování reklamy, které jsou schváleny stavebním úřadem. 

Na středu 16.února od 16 hodin je svoláno veřejné slyšení se zástupci města, které je určeno primárně pro zadavatele reklamy, reklamní agentury a provozovatele obchodů, služeb a restauračních zařízení. 

By redakce

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.