Út. Čvn 28th, 2022

Vedení města připravuje projektovou dokumentaci k rekonstrukci mostu na Rynečku. Starosta města minulý týden podepsal smlouvu se společnosti MIDAKON s.r.o., která má projektovou dokumentaci vyhotovit a městkou pokladnu vyjde na 617 tisíc korun s DPH.

Předmětem této smlouvy je vypracování projektové dokumentace pro vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení na celkovou přestavbu mostu (demolice a výstavba nového mostu).

Součástí dokumentace bude i návrh rekonstrukce zemních těles a opevnění koryta potoka, zajištění bezproblémového odtoku povrchové vody z převáděné komunikace, zjištění a řešení dotčených inženýrských sítí dle skutečného stavu. Dále také napojení cyklotras, tras pro pěší a parkoviště ve vyznačeném zájmovém území mostu. Pro zpracování projektové dokumentace je budoucí zhotovitel povinen provést veškeré potřebné průzkumy a zaměření nezbytné pro zpracování jednotlivých stupňů projektové dokumentace, které by mohly mít vliv na realizaci při provedení stavby. Průzkumy budou součástí projektové dokumentace.

By redakce

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.