Pá. Kvě 27th, 2022

PŘÍBRAMSKO/ STŘEDOČESKÝ KRAJ – Za uplynulý týden zaznamenali středočeští hasiči zvýšený počet výjezdů k požárům v přírodním prostředí. Nejčastěji jde o požáry v lesích nebo travního porostu. 

Slunečné a teplé počasí posledních dní vybízí k pracím na zahradách a také jsou v plném proudu práce v lese. Spalování látek přírodního charakteru však spolu s větrným počasím nahrává častějšímu vzniku požárů v přírodním prostředí.

Od začátku tohoto týdne přijalo operační středisko celkem 11 oznámení o požáru v lese. Nejčastěji šlo o pálení, které bylo ponechané bez dozoru a následně se rozšířilo na lesní hrabanku. Komplikací pro hasiče v případě lesních požáru je fakt, že většinou k němu dojde ve špatně přístupném terénu. Na místo se zpravidla nedá dojet cisternami a hasiči tak musí natahovat dlouhé metry dopravního vedení, aby mohli požár uhasit. Tyto zásahy bývají náročné na počet jednotek, protože je velmi často nutné povolat jich větší počet, právě k zajištění plynulé dodávky hasební vody. Ať už kyvadlovou dopravou nebo zřízením čerpacích stanovišť na blízkých vodních plochách.

Při pátečním zásahu v lese nedaleko Miličína museli hasiči právě kvůli potřebě většího množství cisternových automobilových stříkaček vyhlásit druhý stupeň požárního poplachu. Kromě lesní hrabanky na ploše zhruba 50×30 metrů se požár rozšířil také na hromadu dřeva. V tomto případě museli hasiči natáhnout 200 m dopravního vedení, protože nepřístupný terén znemožňovat dojetí techniky až k požáru.

Druhým častým případem jsou požáry travního porostu. Těch od pondělí evidují hasiči ve Středočeském kraji 26. Velmi často jde opět o rozšířené neuhlídané pálení. V současné chvíli je travní porost suchý a k rozšíření požáru na velkou plochu stačí skutečně málo. Například nevhodně odhozený nedopalek cigarety nebo drobná jiskra, která může odlétnout z ohně.

Pojďme si připomenout pár základních rad ohledně spalování látek přírodního charakteru:

  • Rozmyslete si umístění ohniště. Místo musí být bezpečně izolováno od hořlavých materiálů a ohraničeno pruhem minimálně 1 m širokým zbavených jakýchkoli hořlavin. Od lesních porostů musí být dodržena vzdálenost minimálně 50 metrů, v případě stohů a seníků je tato vzdálenost dvojnásobná, to znamená 100 metrů. Je zcela zakázáno rozdělávání ohně ve vysoké suché trávě, strništi apod.
  • Důkladně zvažte povětrnostní podmínky (směr a síla větru, jaká uběhla doba od posledních dešťových srážek).
  • Při rozdělávání ohně nepoužívejte vysoce hořlavé látky – například líh, benzín, naftu apod. Vystavujete se riziku vážného poranění.
  • Pálení musí být přítomna minimálně jedna osoba starší 18 let.
  • Oheň se nesmí ani na okamžik ponechat bez dozoru.
  • Opustit místo pálení je možné až tehdy, je-li místo řádně zahašeno.

Dále je nutné:

  • Učinit odpovídající opatření proti vzniku a šíření požáru, jinak řečeno, zabezpečit vše tak, aby se spalování nevymklo kontrole a nemohlo dojít k nežádoucímu hoření. V případě porušení zásad manipulace s otevřeným ohněm je možné udělit pokutu fyzickým osobám do výše 20 000 Kč, pokud svým jednáním způsobí požár až do výše 25 000 Kč.
  • Právnické a podnikající fyzické osoby jsou povinny každé spalování hořlavých látek na volném prostranství předem ohlásit příslušnému hasičskému záchrannému sboru, a to prostřednictvím webových stránek https://paleni.izscr.cz. HZS kraje má pravomoc nařídit další přijetí opatření pro zabezpečení spalování těchto látek, či spalování zcela zakázat. V případě zanedbání této zákonné povinnosti hrozí pokuta až do výše 500 000 Kč.
  • I v případě, že pálení provádí fyzické osoby, je dobré toto pálení oznámit hasičskému záchrannému sboru příslušného kraje. Telefon, který při zadávání ohlášení pálení uvedete, mějte u sebe, aby mohli hasiči provést zpětnou kontrolu, pokud by náhodou někdo nahlásil, že například u vás na zahradě hoří.

By redakce

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.