So. Čvn 25th, 2022

PŘÍBRAM – Vedení města na svém posledním jednání v loňském roce schválila nové nařízení (2/2021) o regulaci reklamy na území našeho města. Stávající reklamy, která jsou ode dne nabytí účinnosti tohoto nařízení s tímto nařízením v rozporu, je nutno na těchto místech odstranit, a to nejdéle do 30. 06. 2022.

Pokud se pohybujete naším městem neubráníte se pohledu na různé druhy reklam lákající nás na různé zboží či služby. Mnohdy jsou reklamy nevkusné a navíc umístěné na nevhodných místech a navozují tak pocit vizuálního smogu. Vedení města v roce 2019 slíbilo, že se tímto problémem bude zabývat a připraví vyhlášku či dokument omezující tento „vizuální smog“. A to také splnilo.

Na svém jednání 27. prosince schválila jednomyslně rada města nové nařízení o regulaci reklamy na území našeho města. Nařízením města 2/2021 stanovuje zákaz šíření reklamy na veřejně přístupných místech mimo provozovny.

„Veřejně přístupným místem mimo provozovnu se pro účely tohoto nařízení rozumí všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky a další prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru“, stojí v novém nařízení města.

Podle nového Nařízení města se zakazuje umisťovat reklamu na území města Příbrami ohraničeném těmito ulicemi a náměstími (včetně jich samých):

V památkovém ochranném pásmu pro dochování prostředí areálu nemovité kulturní památky kostela sv. Jakuba Staršího (vedené v ÚSKP ČR pod rejstříkovým číslem 4471), jehož součástí je památkové ochranné pásmo s diferencovaným režimem (Svatá Hora)

V památkovém ochranném pásmu pro dochování prostředí areálu nemovité kulturní památky dolu Ševčiny, areálu dolu Vojtěch a strojovny dolu Anna (vedené v ÚSKP ČR pod rejstříkovým číslem 3255)

Na ulicích Evropská, Žižkova, Polní, Ke Kocábě, Protifašistických bojovníků, Novohospodská, Kamenná, Hlinomazova, Fantova Louka, Na Leštině, Alšovo náměstí, Sevastopolské náměstí, Květenská, Mánesova, Balbínova, Mýto, Hájecká, Hrabákova, Svatohorská alej, třída kpt. Olesinského, Fibichova, Ivana Olbrachta, Koperníkova, Jinecká, Dobříšská, Střelecká, Lázeňská, Václavské náměstí, náměstí Dr. Josefa Theurera, Mariánské údolí, Na Valešince, Dlouhá, Pražská, Pivovarská, Hailova, Jiráskovy sady, K Zátiší, Gen. R. Tesaříka, Tyršova, Na Příkopech, Hradební, U Nemocnice, Sokolská, Primáře V. Trnky, Riegrova, Plzeňská, Na Vršku, Podskalí, Čs. Armády, Husova, Obecnická, Plynárenská, V Lukách, Za Balonkou, U Kasáren, Nádraží, U Lilky, Nádražní, K Podlesí, Dvořákovo nábřeží, Špitálská, Ryneček, Průběžná, Pod Branou, Milínská, Náměstí Arnošta z Pardubic, Komenského náměstí, Purkyňova, Smetanova, Jungmannova, Smetanova, Krátká, Alešova, Mixova, Zelená, Nad Kaňkou, Slivických bojovníků, Barandovská, Jeruzalémská, Tichá, K Hatím, V Domcích, Topolová, Kaštanová, Vrbová, Borová, Na Flusárně, Březnická, Cihlářská, Třída Osvobození, Klaudova, Havlíčkova, Kollerova, Mariánská, Hornických učňů, Pod Šachtami, Aloise Jiráska, Na Vyhlídce, Lipová, Gorkého, Petra Bezruče, Nerudova, Jiřího Wolkera, Anenská, U Dolu Anna, Prokopská, Pod Haldou, Kladenská, 28. října, Březohorská, Ve Dvoře, Edvarda Beneše, Politických vězňů, Ant. Dvořáka, Tylova, Legionářů, Náměstí Fráni Kučery, Seifertova, Karla Kryla, Bratří Čapků, Školní, K. H. Máchy, náměstí 17. listopadu, S. K. Neumanna, Boženy Němcové, Budovatelů, Čechovská, Budovatelů, Žežická, Pod Čertovým pahorkem, Příčná, Šikmá, Boční, Podbrdská, Jana Drdy, Gen. Kholla, Rožmitálská, Na Struhách, Ke stadionu, K Drkolnovu, Šachetní, Slunná, Drkolnovská, Družstevní, Rovná, Zdabořská, Poštovní, Blatenská, Strakonická, Ke Statku, Ke Skalám, V aleji, Třebská, Brodská, U školy


V částech města Žežice, Kozičín, Lazec, Orlov, Jerusalém, Jesenice, Zavržice, Brod a Bytíz vyznačených graficky v příloze č. 1 až 9.

Stávající reklamy, která jsou ode dne nabytí účinnosti tohoto nařízení s tímto nařízením v rozporu, je nutno na těchto místech odstranit, a to nejdéle do 30. 06. 2022.

Zde je celé znění Nařízení 2/2021 : http://edeska.pribram.eu/eDeska/eDeskaDetail.jsp?detailId=55438

By redakce

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.