Po. Kvě 23rd, 2022

PŘÍBRAM – Rada města na svém posledním lednovém zasedání schválila organizační změnu při níž dojde k 31. 3. 2022 ke zrušení oddělení rozvoje města, které je součástí odboru investic. Spolu se zrušením oddělení dojde ke zrušení pozice vedoucího oddělení, který vykonával i činnosti městského architekta. Proto nyní vedení města hledá na služby externího odborného konzultanta.

Na tuto činnost byla vyhlášena veřejná zakázka s předmětem plnění:
a) konzultační a poradenská činnost v oblastech architektury a urbanismu města Příbram
b) zastupování města Příbram (jako účastníka správních řízení vedených stavebním
úřadem či jiným úřadem) v oblastech architektury a urbanismu, a to na základě plné
moci.
Předpokládané zahájení činnosti: květen 2022, na dobu neurčitou
Předpokládaný rozsah: cca. 400 – 500 hodin/rok
Podrobné informace naleznete na těchto odkazech:
https://nen.nipez.cz/SeznamPlatnychProfiluZadavatelu/MultiprofilZakladniUdajeOZadavateliM-885979229/SeznamZahajenychZadavacichPostupu-885979229/ZakladniInformaceOZadavacimPostupuM-1251248439-885979228/ZakladniInformaceOZadavacimPostupu-1251248439-885979228

Lhůta pro podání nabídek: do 28.02.2022 do 08:30 hodin.

By redakce

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.