Út. Čvn 28th, 2022

Město Příbram zvítězilo v grantové výzvě Nadace Partnerství, která již počtvrté organizuje výsadbu symbolických sametových alejí. Díky tomuto úspěchu bude na podzim letošního roku Alej svobody, za vítané pomoci veřejnosti, vysazena u bývalého vězeňského zařízení pro politické odpůrce komunistického režimu Vojna.

Výsadba čtvrté Aleje svobody je naplánována na 13. listopadu 2021. Nová alej vznikne podél polní cesty z osady Vojna k osadě Zavržice a Památníku Vojna. Jeden ze stromů bude symbolicky vysazen přímo v areálu samotného památníku. „Přínosem aleje bude nejen utužování vztahů, ale také zadržování vody v krajině a ochrana půdy před erozí,“ uvedl Petr Walenka z Odboru životního prostředí.

„Úspěch ve výzvě Nadace Partnerství je velmi potěšující. Jsme čtvrtým místem, kde bude Alej svobody vysazena. Vybraná lokalita připomíná „temnou“ historii velmi úzce spjatou se životy řady Příbramanů. Výsadba aleje tedy zcela jistě bude symbolickou poctou těm, kteří na tomto místě prožívali utrpení,“ zdůraznil myšlenku vítězného návrhu starosta Příbrami Jan Konvalinka. Dodejme, že první Alej svobody byla vysazena v roce 2018 u příležitosti oslav sta let Československa u Řípu, druhá pak v roce 2019 ke kulatinám sametové revoluce ve Vestci u Prahy. V roce 2020 byla alej vysazena v Šatově a v letošním roce bude výsadba realizována zde na Příbramsku.

Vznik aleje může veřejnost podpořit účastí na samotné výsadbě nebo prostřednictvím veřejné sbírky. Registrovat se i přispívat je možné přímo na stránkách nadace: https://www.sazimebudoucnost.cz/Alej-svobody

Jak se můžete zapojit?

· kupte si metr v Aleji svobody za 500 Kč

· kupte si jeden strom za 5 000 Kč · přispějte libovolnou částkou na zakoupení stromů a organizační zajištění výsadby

· přidejte se se svou firmou, obcí či organizací k partnerům akce, napište nám na info@sazimebudoucnost.cz

· založte dárcovskou výzvu se svými kolegy, zaměstnanci či klienty Výtěžek ze sbírky bude využit na organizační zajištění výsadby, na zakoupení stromů, výsadbové práce, odborný dohled a zajištění nářadí.

Vznik aleje mohou lidé podpořit prostřednictvím veřejné sbírky na www.darujme.cz/projekt/1204639.

J.

By redakce

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.