Út. Čvn 28th, 2022

Na konci roku 2018 našel Daniel Drahuský u Hrachova na Sedlčansku poklad mincí. Nález 952 mincí (později bylo dohledáno ještě 20 kusů), původně uložených v keramické nádobce, bezprostředně ohlásil Mgr. Kamile Pokorné z Městského muzea v Milevsku. Odsud se zpráva o nálezu obratem dostala do Hornického muzea Příbram.
Na počátku roku 2019 byl pak celý poklad převezen do Archeologického ústavu Jihočeské univerzity v Č. Budějovicích. Zde byl dr. Janem Johnem depot čištěn, konzervován a dokumentován; mince byly numismaticky určeny a 161 vybraných mincí analyzováno z hlediska prvkového složení. Tyto práce trvaly i s přestávkami skoro jeden a půl roku. Po jejich skončení se poklad vrátil do Hornického muzea Příbram, kde se stal součástí archeologické sbírky.

Současně byl nález připravován k publikaci – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy udělilo chystané knize grant a svým dílem přispělo též Hornické muzeum Příbram.

Autorský tým, ve složení dr. Jan John (Jihočeská univerzita), dr. Rastislav Korený (Hornické muzeum Příbram) a doc. Marie Ryantová (Jihočeská univerzita), depot zhodnotil po stránce numismatické, archeologické a historické. Poklad 972 kusů stříbrných mincí obsahuje oběživo z 15. až 17. století, většina z nich pak pochází z let 1620-22. Nejvíce jsou zastoupeny ražby německé a české, ojediněle pak Benátské republiky či Švédského království. Podle zastoupení nejmladších mincí byl depot do země uložen v r. 1622. Publikace přináší nejen podrobný katalog a fotografie všech mincí, ale i jejich vyhodnocení a zasazení nálezu do širšího kontextu. V každém případě nález z Hrachova unikátně dokumentuje složitou finanční situaci na začátku třicetileté války, kdy vrcholila ohromná inflace a znehodnocení stříbrné mince v rámci širší střední Evropy.

Publikaci „Poklad z Hrachova“ ve špičkové kvalitě vytiskl Abalon s.r.o. a lze ji zakoupit v Hornickém muzeu Příbram, Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích a vybraných knihkupectvích.

By redakce

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.