Út. Čvn 28th, 2022

I přes těžkosti s výběrem zhotovitele stavebních úprav stávající cyklostezky z Nového rybníka na Drkolnovské sídliště, začnou práce již brzy. Starosta města už podepsal smlouvu s novým zhotovitelem.

Mělo by se jednat o stavební úpravy již existující cyklostezky, kde dojde především svislým a vodorovným dopravním značením k úpravě zhruba dvaceti problémových bodů a díky nim ke zlepšení bezpečnosti cyklistů.

Rada města na svém posledním červencovém jednání vyloučila společnost KASKA s.r.o. která podala nejvýhodnější nabídku 1,3 milionů korun, a to z důvodu neposkytnutí součinnosti při podpisu smlouvy. Následně na to rozhodla o přidělení této zakázky druhé nejvýhodnější nabídce a to společnosti Pražské služby a.s., která má zmíněné práce provést za cenu 1,9 milionů korun bez DPH.

Starosta města Jan Konvalinka už se společností Pražské služby podepsal smlouvu o dílo, a podle ní by práce měly začít nejpozději do deseti dnů od podpisu, tedy účinnosti smlouvy. Dá se tady očekávat, že práce na úpravě cyklostezky začnou každým dnem. Dokončení prací by mělo podle smlouvy proběhnout do tří měsíců.

By redakce

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.