Ne. Čvn 26th, 2022

Od začátku září probíhá postupná realizace opatření na nové cyklotrase vedoucí z Drkolnova na Flusárnu. Práce mají být dokončeny v průběhu měsíce října a město vyjdou na 1,9 miliónů korun bez DPH.

Značená cyklotrasa vychází z Cyklistické koncepce města Příbram, která byla zpracovaná v rámci úspěšného projektu participativního rozpočtu města. Projektová dokumentace vychází z „dílny“ dopravního projektanta Květoslava Syrového, který zpracovává obdobné projekty pro řadu českých měst. Všechna opatření byla projednána a následně schválena Policií ČR.

V nově značené cyklotrase se setkáme s řadou v našem městě doposud nepoužívaných prvků. Jde například o cykloobousměrku, ochranné cyklopruhy, cyklopiktokoridory či smíšené přechody. „Z pohledu řidičů motorových vozidel se nic nemění, vyznačené přerušované pruhy s piktogramem kola pouze upozorňují, že se na vozovce mohou pohybovat cyklisté, stejně jako mohli i předtím. Naopak vznikne několik nových povinností pro cyklisty. Zpravidla platí, že pokud existuje cyklotrasa, cyklisté jsou povinni ji využívat,“ uvádí 1. místostarosta Martin Buršík.

Veškeré naplánované úpravy prozatím nejsou dokončeny. Koncem tohoto týdne se značení posune až k okružní křižovatce u archivu a v týdnu následujícím se bude pokračovat směrem ke Flusárně. V průběhu prací dojde také k úpravě komunikace u železničního viaduktu u Nového rybníka, kde velmi často dochází k nebezpečným situacím. „Mostní konstrukce neposkytuje dostatečné rozhledové poměry a hrozí vběhnutí nebo vjetí dětí do vozovky. Tento nebezpečný a nevyhovující stav bude vyřešen úpravou, která zamezí dětem vjet do vozovky a rozšíří chodník tak, aby nebyla omezena motorová doprava a byl zajištěn bezpečný provoz jak na vozovce, tak na společném chodníku,“ doplnil místostarosta Buršík.

Ochranné cyklopruhy

Význam opatření na vozovce pohledem cyklistů i ostatních řidičů Ochranné cyklopruhy (foto č. 1) podél čerpací stanice ÖMV v ul. Podbrdská umožňují oddělení cyklistů od ostatních vozidel v rámci vozovky, a to úplné (od osobních) nebo částečné (od rozměrnějších vozidel). Vedle sebe se tak v jednu chvíli na vozovku vejdou dvě osobní auta a dvě jízdní kola. Rozměrnější vozidla se s cyklisty již musí řadit za sebe a až je volný prostor, lze je předjíždět. Pro samostatné oddělené vyhrazené jízdní pruhy pro cyklisty zde není dostatečný prostor. Pro cyklisty: cyklopruh je určen primárně pro vás, v cyklopruhu vás nesmí nikdo ohrozit. Přesto do cyklopruhu mohou vjet rozměrnější vozidla, se kterými se vzájemně respektujete (mnohdy autobusy). Pro ostatní řidiče: osobní auta do cyklopruhu primárně nesmí, vejdou se do vedlejšího pruhu. Rozměrnější vozidla (autobusy, nákladní auta) mohou do cyklopruhu vjet, s ohledem na projíždějící cyklisty (v případě potřeby předjíždí s dostatečným odstupem tak, aby nebyl cyklista ohrožen).

Cyklopiktokoridor

Cyklopiktokoridor (foto č. 2) je doplněn v úsecích s užší vozovkou, kam se nevejde ochranný cyklopruh. Jedná se o sérii opakujících se symbolů cyklisty s dvojicí šipek (hustší jsou piktogramy v křižovatkách, řidší pak v rovných úsecích). Pro cyklisty: cyklopiktokoridor znamená pouze vyznačení doporučeného směru a místa pohybu cyklistů po silnici, nejsou zde žádná zvláštní práva ani povinnosti. Pro ostatní řidiče: cyklopiktokoridor znamená upozornění, že v této části komunikace se zpravidla vyskytují cyklisté. Cyklopiktokoridor mohou přejíždět jak řidiči nákladních, tak i osobních aut, pouze musí dbát zvýšené opatrnosti. Nemusíte-li tento koridor použít a vejdete se podél, ponechte prostor cyklistům.

Cykloobousměrka v Šachetní ulici

Cykloobousměrka v Šachetní ulici (foto č. 3) – nově je zde umožněn obousměrný provoz jízdních kol mezi ul. Šachetní a lesní cestou směr Vysoká Pec. Opatření je provedeno cyklopruhem ve vozovce, může však být řešeno i cyklopiktokoridorem. Ve směru běžného směru jízdy se cyklisté pohybují společně s ostatními jako dosud, protisměrný cyklopruh je pouze pro jeden směr jízdy, nikoliv pro směry oba (proto je doplněn šipkou). Předsazený prostor pro cyklisty – ve světelně řízených křižovatkách se pak nově v každém směru objeví i box se symbolem jízdního kola, který znamená předsazený prostor pro cyklisty. Díky němu může cyklista vyjíždět do křižovatky jako první a ostatní ho více respektují. Box má význam jen pro situaci vyčkávání na signál volno. Pro cyklisty: stojící kolonu lze podjíždět, když je pro to prostor, pozor však v jaké fázi se signalizace nachází, chce to zkušenost, do křižovatky pak vjíždím jako první a všichni o mě ví, nečekám za výfuky aut, v boxu před auty je možné zastavit i s dalšími cyklisty, kteří se pak postupně rozřazují a vjíždí do křižovatky za sebou, nikoliv vedle sebe. Pro ostatní řidiče: při čekání na červenou vás mohou podjíždět cyklisté, pokud mají prostor – je to legální, v boxu nesmím stát, mohu jím pouze projet, jedná se o prostor vyhrazený pouze pro jízdní kola, cyklisté vyráží do křižovatky jako první a je nutné je respektovat, v křižovatce je možné je míjet s ohledem na prostor a ostatní vozidla a chodce ve volných směrech.

zdroj: město Příbram

By redakce

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.