Út. Čvn 28th, 2022

Zhruba od půlky dubna začaly práce na odbahnění Čekalikovského rybníka. V jeho okolí má vzniknout další městská klidová zóna. Celá akce se však prodražuje, nejdříve v květnu o 500 tisíc o práce které nebyly zahrnuty v projektu a teď o dalších 1,3 milionu za utěsnění dna rybníku a odtěžení černé skládky na mezideponii.

Práce na odbahnění a úpravě rybníka měla původně zhotovit stavební společnost Zánovec a.s. (vítěz výběrového řízení pozn. red.) za nabídkovou cenu 2 872 896,74 Kč bez DPH. Tu ale rada města z důvodu neposkytnutí součinnosti při uzavření smlouvy nakonec vyloučila ze soutěže a vybrala bez nového hodnocení v pořadí další společnost INVESSALES, spol. s r.o. která zakázku zrealizuje za nabídkovou cenu 3 362 698,02,00 Kč bez DPH. Práce tak začaly v půlce dubna a tento fakt si pochvaloval i starosta města v radničním videu.

Na začátku května vedení města schválilo další navýšení ceny a to tentokrát o práce, které nebyly údajně zahrnuty ve smlouvě o dílo a dle materiálu z jednání rady města jsou nutné k dokončení celé stavební akce nazvané „Odbahnění a úpravy Čekalikovského rybníka“. Jedná se o vícepráce v celkové ceně více jak 500 tisíc korun bez DPH. Celková cena díla se tedy vyšplhá na 3 873 636,15 Kč bez DPH, tj. 4 687 099,74 Kč s DPH.

V září starosta města podepsal novou smlouvu se společností INVESSALES, spol. s r. o. podle které dojde k dalším pracím a to na utěsnění dna a odtěžení černé skládky na mezideponii, které město vyjdou na dalších 1 395 192,70 korun s DPH. Po sečtení všech položek se tedy práce vyšplhají na více jak 6 milionů korun s DPH.

Příbram na realizaci odbahnění získala dotaci výši téměř 1,4 milionu korun z Operačního programu Životní prostředí. Celkem má ale obnova této vodní plochy a jejího okolí vyjít Příbram na zhruba 30 milionů korun.

By redakce

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.