St. Kvě 25th, 2022

PŘÍBRAM – V souvislosti se změnou zákona o občanských průkazech (účinnost od 02. 08. 2021) upozorňuje oddělení občanských průkazů a cestovních dokladů Městského úřadu Příbram na automatické skončení platnosti občanského průkazu v níže uvedených případech.

K automatickému skončení platnosti občanského průkazu dochází po 45 dnech od dne:

– ohlášení změny místa trvalého pobytu

– změny jména, případně jmen a příjmení

– změny rodného čísla, je-li v OP uvedeno

– změny pohlaví

Pokud je v OP uveden údaj o rodinném stavu nebo registrovaném partnerství, automaticky skončí platnost OP po 45 dnech od změny tohoto stavu (např. uzavřením manželství nebo vznikem registrovaného partnerství, rozvodem manželství nebo zrušením registrovaného partnerství, úmrtím manžela nebo partnera).

Pokud se občanů týká některá z výše zmíněných situací, doporučujeme, aby si včas požádali o vydání nového občanského průkazu.

Zdroj: Město Příbram

By redakce

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.