Út. Čvn 28th, 2022

c. k. reálná škola v Příbrami rok 1922, dnes ZŠ Jiráskovy sady

Vedení Příbrami vybralo další školní budovu, která by měla získat půdní vestavbu, tentokrát jde o Základní školu Jiráskovy sady, která sídlí v historické budově z roku 1908. Od těchto plánů ale odrazuje architekt Michal Profant.

Město Příbram chce proto nechat vypracovat projektovou dokumentaci. Bez ní totiž není možné žádat o dotaci, ze které by radnice chtěla z velké části akci zaplatit.

„V souvislosti se zkvalitňováním výuky na jednotlivých školách je naším cílem budování odborných učeben. Město Příbram aktuálně připravuje projektovou dokumentaci na půdní vestavbu tak, aby bylo možné podat žádost o dotaci z programu IROP. Stejným způsobem postupují ředitelé ostatních příbramských škol. Ti se zaměřili na přípravu studií a projektových dokumentací pro výstavbu odborných učeben v jednotlivých školách,“ uvedla místostarostka Zorka Brožíková.

Historická budova základní školy byla zkolaudována 31. července 1908. Výuka pak začala v září. Jenže právě více než stoletá existence budovy omezuje možnosti k půdním vestavbám. Myslí si to architekt a stavební historik Michal Profant, který v Příbrami žije a je například průvodcem v poslední době velmi oblíbených komentovaných prohlídek historických budov.

„S ohledem na charakter budovy, výraznou architektonickou hodnotu a její umístění bych zde půdní vestavbu neřešil, raději investovat do modernizace jiné školy. Půdní prostory historických staveb jsou záměrně prázdné, kontrolovatelný krov, kontrola střešní krytiny, „izolace“ mezi střešním pláštěm a posledním patrem, jejich využití je problematické ,velké zahřívání, nutné konstrukční úpravy, ztráta kontroly nad střechou“, okomentoval Michal Profant záměr města na městském facebooku.


Půdy podle něj zůstávaly prázdné z praktických důvodů, dal se snadno kontrolovat krov, střešní krytina a zároveň půda fungovala jako jakási izolace mezi střechou a posledním patrem.

By redakce

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.