Po. Kvě 23rd, 2022

PŘÍBRAM – Parkování ve vnitro bloku Riegrova ulice zřejmě vyřeší až revitalizace tohoto území.

Obyvatelé z domu číslo 54 v Riegrově ulici se obrátili na město Příbram s žádostí, zde by nebylo možné pro ně na parkovišti u „Dvořákova nábřeží“ vyhradit placená parkovací místa s užitím parkovacích karet. Rada města tento návrh jednomyslně zamítla, důvody vysvětlil místostarosta města Martin Buršík: “Toto jsme už mnohokrát diskutovali na radě města a odmítli jsme to z toho důvodu, že by ostatní parkující z okolních domů mohly udělat totéž a v tom okamžiku by toto parkoviště vlastně přestalo plnit současnou funkci“, uvedl místostarosta.

Nedávno také na tento vnitro blok nechalo města Příbram zhotovit studii a to hlavně z důvodu špatného přístupu techniky IZS .“Na celý vnitro blok v ulici Reigrova jsme nechali zpracovat studii, hlavně z důvodu, že nemohla zajíždět právě k věžovému domu číslo 54 těžká hasičská technika, a dům byl pro tyto složky prakticky nepřístupný“, popsal jeden z problémů Martin Buršík a pokračoval: „Díky tomu jsme vyparkovali automobily z té nájezdové plochy u domu a zřídili tu nástupní plochu pro složky IZS. Následně na to byla zpevněna plocha za garážemi v ulici Na Vršku, aby se právě ty vypakovaná auta měla kam zaparkovat“, doplnil Buršík.

Město plánuje, že by se celý vnitro blok v Reigrově ulici v budoucnu revitalizoval , proto proběhlo i veřejné setkání s občany na toto téma. “S paní místostarostou jsme tam měli veřejné setkání s občany, kde jsme se bavili o budoucí podobě vnitro bloku. Bavili jsme se například jaké prvky by tam občané chtěli mít, kudy by měli vést chodníky, kde by mohla vzniknout parkovací místa a podobně. Také jsme mluvili o vzniku sportovního hřiště, dětského hřiště nebo o možnosti odpočinkového altánku s tím, že by se stávající vzrostlé stromy zachovali a zakomponovali do projektu“, pospal detaily plánované revitalizace místostarosta města Martin Buršík.

By redakce

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.