Út. Čvn 28th, 2022

Novým ředitelem Památníku Antonína Dvořáka ve Vysoké u Příbrami, p. o., bude Mgr. Vojtěch Poláček. Rada kraje ho jmenovala do funkce od 15. září 2021. Do výběrového řízení se ve stanoveném termínu přihlásilo šest uchazečů.

„Pan Vojtěch Poláček má odpovídající vzdělání, zkušenosti s muzejní praxí, zkušenosti s médii a bohatou praxi na vědeckých projektech i publikacích. Výběrová komise konstatovala také zdravé nápady pro práci s veřejností různých věkových skupin. Věříme, že mnoho z představených vizí z jeho koncepce bude možné realizovat i v současných podmínkách a přejeme panu řediteli hodně úspěchů,“ uvedl radní pro kulturu, památkovou péči a cestovní ruch Václav Švenda (Spojenci).

Nový ředitel Památníku Antonína Dvořáka, příspěvkové organizace Středočeského kraje, nastupuje do funkce s jasnými plány: „Chtěl bych se zaměřit na inovaci expozic a doprovodného programu, zejména s ohledem na dětského návštěvníka. Výzvou je také těsnější spolupráce s dalšími paměťovými a vzdělávacími institucemi, jak na regionální, tak na národní úrovni. A v neposlední řadě má velký potenciál také park, který je možné intenzivněji využívat pro kulturní a společenské účely,“ shrnul Vojtěch Poláček.

Sedmatřicetiletý Vojtěch Poláček je absolventem oborů divadelní věda a dějiny umění na FF UK. Pracoval například jako vědecký pracovník na Katedře divadelní vědy FF UK nebo jako vedoucí divadelního oddělení v Národním muzeu. Na postu ředitele Památníku Antonína Dvořáka vystřídá Jarmilu Obermayerovou, kterou krajská rada odvolala z funkce k 30. 6. 2021.

Zámecký areál ve Vysoké u Příbrami, postavený v r.1878 Dvořákovým švagrem hrabětem Václavem Kounicem, je veřejnosti otevřen celoročně. Nejnovější expozice z r. 1994 přibližuje osobnosti původních majitelů manželů Kounicových, rozsáhlejší část informuje návštěvníky o životě, díle a pobytu Antonína Dvořáka ve Vysoké. V zámečku je koncertní síň a knihovna, krátkodobým výstavám slouží Galerie Václava Kounice.

By redakce

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.