Út. Čvn 28th, 2022

Při bouřce na konci měsíce června byla pádem stromu poškozena socha jinocha s praporem a ratolestí z dílny Václava Šáry, která je od roku 1927 součástí Kotěrova pomníku padlých v 1. světové válce. Vedení města v těchto dnech rozhodlo o její opravě, která městkou pokladnu vyjde do 800 tisíc korun.

Noční bouřka 30. června tohoto roku zapříčinila vývrat stromu v Arnoštových sadech u Zámečku-Ernestina. Strom poškodil Pomník padlých v 1. světové válce. Padlý strom byl tehdy pracovníky Technických služeb Příbram odklizen a socha prozatím přikryta plachtou. „Nyní zajišťujeme odborné posouzení, vyhodnocení rozsahu poškození sochy a samozřejmě určení ideálního postupu při její opravě,“ uvedla tehdy po bouřce místostarostka Zorka Brožíková.

Teď by mělo dojít k její opravě, rozhodla o tom na svém jednání rada města. Zakázku na opravu pomníku padlých radní zadali přímo bez výběrového řízení a cena opravy by neměla přesáhnout částku 800 tisíc korun bez DPH. Co je ale trochu zarážející je, že v usnesení o rozhodnutí rady je zhotovitel opravy, která je financovaná z veřejných peněz neuveden (začerněn). Přitom v ostatních případech to tak není. Zřejmě nějaký nový trend nebo prostě rada města nechce, aby byl zhotovitel opravy znám?

Zde usnesení Rady města:

R.usn.č.0859/2021 51
1) schvaluje
přímé zadání zakázky v souladu s vnitřní směrnicí č. 1/2021 „Zásady a postupy
při zadávání veřejných zakázek“ ze dne 26.02.2021 a uzavření smlouvy o dílo na
transfer, uložení a restaurátorské práce, týkající se kulturní památky rejstř. č. ÚSKP
104172 – Pomník padlých za první světové války, umístěný na pozemku p. č. 31, k. ú.
Příbram, v Příbrami I, Arnoštovy sady, se zhotovitelem – XXXXXXXXXXX XXXXXXXXX
XXX XXXXXXX XX XXXXXX XXXXXXXX XXXX XXX XX XXXXXXXXX XXX XXXXXXXX,
za nabídkovou cenu, která nepřesáhne výši 800.000,00 Kč, k ceně bude připočtena
příslušná sazba DPH.

By redakce

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.