Út. Čvn 28th, 2022

Prosinec a první část ledna bude v Galerii Františka Drtikola mimo jiné patřit tradiční výstavě betlémů pořádané Hornickým muzeem Příbram a Spolkem Příbramští betlémáři.

Betlémářství je s Příbramí neodmyslitelně spjato, dokladem toho je také množství betlémů, které má ve svých sbírkách Hornické muzeum Příbram. Právě muzeum ve spolupráci se Spolkem Příbramští betlémáři připravuje každoročně výstavu, která je prezentována v Galerii Františka Drtikola.

„V letošním roce bude výstava, na které budou k vidění na dvě desítky historických i současných betlémů, veřejnosti přístupná od soboty 4. prosince. Návštěvníci si budou moci prohlédnout jak cenné historické betlémy z konce 19. a první poloviny 20. století, tak i betlémy nové, mnohdy z opravdu neobvyklých materiálů. Hornické muzeum Příbram zde vystaví i množství menších betlémů, jednotlivých figurek a loutek. Velmi mě těší, že spolupráce s Hornickým muzeem a Spolkem Příbramští betlémáři je na dobré úrovni a galerie může být místem této výstavy, která bude opět zpestřením adventního a vánočního času,“ zve na výstavu místostarostka Zorka Brožíková.

Výstava betlémů zcela určitě stojí za zhlédnutí. Podrobnosti přibližuje ředitel Hornického muzea Příbram Josef Velfl: „K vidění bude z muzejní sbírky například Melkesův betlém z 30. – 40. let 20. století, který upoutá pozornost 32 figurkami osob a téměř 30 postavičkami zvířat vyřezaných havířem Prokopem Melicharem z Příbrami. Z 30. let 20. století pochází Brůžkův betlém s figurkami tzv. kralického typu. Nejnovější tvorbu reprezentují například textilní jesličky výtvarnice Jarmily Krausové s havířskými daráčníky. K zajímavým přírůstkům z posledních let se řadí betlém získaný darem roku 2016, který vytvořil okolo roku 1963 horník Vladimír Malý z Příbrami. V roce 2021 získalo muzeum darem od Jany Holubářové z Prahy jesličky, které patřily rodině jejího bratra Zdeňka Krpaty z Příbrami. Nejstarší část tohoto betlému pořizoval již koncem 19. století na tradičních příbramských předvánočních trzích Krpatův prastrýc Čeněk Jech. Postavičky Svaté rodiny a tříkrálového průvodu pocházejí z rukou předního zdejšího řezbáře, horníka Antonína Máchy. Zejména nejmenší návštěvníky výstavy zaujme jistě netradiční betlém plný pohádkových bytostí vyřezaných před více než 40 lety.

Výstava betlémů v Galerii Františka Drtikola :

4. 12. 2021 – 9. 1. 2022 denně od 9.00 do 17.00

12. 12. od 15.00 vystoupí hudební Trio Majalíno

24. 12. otevřeno 9.00-12.00

31. 12. zavřeno

1. 1. otevřeno od 13.00 do 17.00

By redakce

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.