Ne. Kvě 22nd, 2022

Přípitek bývalého ředitele Františka Drahokoupila a současné ředitelky Marcely Blažkové.

V sobotu 18. září se konala hlavní část oslav stého výročí ekonomického školství v Příbrami. Při této příležitosti se konal speciálně připravený den otevřených dveří, předávaly se pamětní plakety a více než stovka návštěvníků vzpomínala na svá studentská léta či na své působení ve škole v pozici zaměstnanců. Obchodní akademie Příbram zároveň stále vybírá ve veřejné anketě nové logo a v plánu je zasazení pamětního stromu a uložení speciální schránky s domovými dokumenty, fotkami a dalšími materiály.

Oficiální část oslav se odehrála v půl desáté dopoledne v obřadní síni příbramského Ernestina. Současné i bývalé zaměstnance zde přivítal starosta města Jan Konvalinka, který vyzdvihl fakt, že obchodní akademie připravuje odborně zdatné absolventy, kteří ihned po maturitě mohou najít uplatnění na trhu práce a zároveň jsou připraveni ke studiu na vysokých školách. Starosta zároveň označil příbramskou obchodní akademii jako významný prvek vzdělávání ve středočeském regionu a popřál jí stálý zájem studentů a dostatek nadšených a profesionálních pedagogů.

Ředitelka školy Marcela Blažková předává za přítomnosti starosty města Jana Konvalinky ocenění Jiřímu Kadlecovi.

Poté se slavnostního slova ujala ředitelka školy Marcela Blažková, která se zároveň v rámci výročí rozhodla ocenit pamětní plaketou dva emeritní ředitele a pedagogy školy, konkrétně Františka Drahokoupila a Jiřího Kadlece a dále několik partnerů školy z řad právnických osob, konkrétně Okresní hospodářskou komoru, město Příbram a společnosti Solitea a Finvest. Následně se hosté přesunuli do budovy školy ke slavnostnímu přípitku, u kterého promluvil jeden z oceněných, František Drahokoupil, který školu zná z pohledu absolventa, pedagoga, zástupce ředitele i ředitele a který se školou zůstal v kontaktu i po svém odchodu do důchodu. Ve svém proslovu shrnul historii školy a její stěžejní okamžiky, zavzpomínal na bývalé ředitele či učitele a škole popřál mimo jiné vděčné a učenlivé studenty a pevné a trvalé místo ve městě.

Pamětní plaketa 100. výročí školy byla udělena emeritním ředitelům a partnerům obchodní akademie. 

V 11 hodin se brány školy otevřely široké veřejnosti, což využily desítky absolventů, zejména dřívějších ročníků narození, z nichž mnozí navštívili školu i více než padesát let od maturity. Pro všechny bylo připraveno občerstvení a mohli si zakoupit almanach či magnetky a odznaky. V jednotlivých učebnách byly různé prezentace a výstavy. K vidění byly historické fotografie, plány nikdy nerealizované nové budovy školy, desítky pozvánek na maturitní plesy, historické dokumenty včetně maturitních vysvědčení, staré psací stroje či elektronické kalkulačky, které svojí velikostí překonají dnešní notebooky. Škola prezentovala kromě historie i současné projekty, mezinárodní spolupráci a zájemci mohli vyplnit i rodinné rodokmeny, u kterých se v některých případech objevily i čtyřgenerační spojení se školou.

Část absolventů se ke společnému vzpomínání sešla na venkovním prostranství školy.

„Oslavu výročí hodnotím jako důstojnou a v rámci okolností a ročnímu posunu velmi vydařenou. Bylo to příjemné setkání plné milého vzpomínání. Děkuji všem, kteří přišli, děkuji emeritnímu řediteli Františku Drahokoupilovi za milá slova, děkuji všem partnerům, městu Příbram i Středočeskému kraji. I díky nim jsme mohli oslavu uskutečnit a vydat almanach,“ vyhodnotila ředitelka školy Marcela Blažková.

Hlavní část oslav je již minulostí, veřejnost však může i nadále hlasovat na stránkách školy v anketě o návrh nového školního loga. Ve vegetačně vhodném období a po konzultaci s odborníky se obchodní akademie chystá ještě vysadit pamětní lípu, u které zakope schránku s fotografiemi, dokumenty či almanachem.

Zdroj: text: Tomáš Vašíček , foto: Filip Vašíček

By redakce

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.