St. Kvě 25th, 2022

PŘÍBRAM – Zastupitelstvo města každoročně projednává a schvaluje výjimky z Obecně závazné vyhlášky o nočním klidu. O výjimky mohou pořadatelé venkovních akcí žádat do 31. března 2022.

Noční klid je dle Obecně závazné vyhlášky stanoven od 22.00 do 6.00. V této vyhlášce jsou ovšem stanoveny výjimečné případy, kdy je doba nočního klidu kratší nebo žádná. „Pořadatelé venkovních akcí, jejichž konání zasahuje do doby nočního klidu si mohou zažádat o výjimku, kterou projednává a schvaluje zastupitelstvo. Všechny žádosti budou přijímány do konce března,“ uvádí starosta Jan Konvalinka.

Podněty na udělení výjimky z doby nočního klidu musí obsahovat název akce, pořadatele (včetně kontaktních údajů) a dobu konání. Všechny podané náměty budou vyhodnoceny a případně zařazeny do návrhu vyhlášky, která bude předložena ke schválení zastupitelstvu města.

Náměty můžete zasílat na adresu MěÚ Příbram, Tyršova 108, Příbram I, případně na e-mail: radka.skubalova@pribram.eu.

Eva Švehlová, tisková mluvčí města Příbram

By redakce

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.