Út. Čvn 28th, 2022

Dotační programy na podporu činnosti spolků, organizací i jednotlivců se vyhlašují každoročně. Termín podání žádostí je nejpozději 30. listopadu.

I v letošním roce mohou právnické a fyzické osoby žádat o dotace z rozpočtu města Příbram, a to v oblastech: Výchova a vzdělávání, Dobrovolní hasiči, Životní prostředí, Činnost sportovních organizací, Podpora vrcholového sportu, Jednorázové sportovní akce, Reprezentant ČR, Kulturní aktivity, Památky místního významu, Zahraniční a meziobecní spolupráce. O finanční podporu lze žádat také v oblasti sociální a zdravotnické, nebo v programu na rozvoj a údržbu sportovišť.

„Prosím všechny žadatele, aby své požadavky předložili v uvedeném termínu a dle nastavených pravidel, abychom nemuseli řešit situaci, že není možné aktivity podpořit kvůli pozdnímu podání či procesní chybě,“ apeluje na žadatele starosta města Jan Konvalinka.

Žádost o dotaci je nutné vygenerovat v elektronické aplikaci na adrese: https://dotace.pribram.eu/. a poté doručit písemně na podatelnu MěÚ Příbram, nebo emailem s ověřeným elektronickým podpisem.

PODÁNÍ ŽÁDOSTI
Žádost je nutné podat jedním z následujících způsobů:

  • v písemné podobě na formuláři vygenerovaném aplikací. Vytištěnou žádost je třeba odevzdat na podatelně MěÚ Příbram, Tyršova 108, nejpozději 30.11.2021 v 15 hodin
  • odeslat emailem opatřeným ověřeným elektronickým podpisem; email musí být doručen  na adresu: e-podatelna@pribram.eu nejpozději 30.11.2021 do 23:59 hodin.
  • příp. datovou zprávou do datové schránky MěÚ Příbram 2ebbrqu; datová zpráva musí být doručena nejpozději 30.11.2021 do 23:59 hodin. 

By redakce

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.