Pá. Kvě 27th, 2022

STŘEDOČESKÝ KRAJ – Kraj bude mít pracovní skupinu pro nakládání s odpady ve Středočeském kraji. Ta bude mimo jiné pomáhat obcím se zajištěním stabilního a udržitelného odpadového hospodářství, zejména při nakládání s komunálními odpady. Souvisí to i s chystanými změnami pravidel, kdy by podle nového zákona o odpadech neměl od roku 2030 žádný využitelný odpad končit na skládkách. Ustanovení pracovní skupiny schválila na svém posledním jednání rada kraje.

„Problematika nakládání s odpady je velmi rozsáhlá a složitá. Středočeský kraj chce obcím poskytovat metodickou a odbornou pomoc včetně případné finanční podpory některých dílčích řešení na úrovni obcí. Především se jedná o posílení aktivit v oblasti předcházení vzniku odpadů, zvýšení míry třídění a recyklace komunálních odpadů, včetně podpory užití výstupů z recyklace. Jedním ze zásadních cílů je zákaz skládkování využitelných odpadů včetně komunálních od roku 2030,“ uvedla radní pro oblast životního prostředí a zemědělství Jana Skopalíková (Piráti). Všechny cíle jsou závazné pro obce a budou obsaženy i v aktualizovaném Plánu odpadového hospodářství Středočeského kraje.

Ve Středočeském kraji již pracovní skupina pro nakládání s odpady fungovala od roku 2014. Vznikla především z důvodů přijetí novely zákona o odpadech, který zvýšil požadavky na třídění a recyklaci komunálních odpadů a rovněž zásadně omezil skládkování komunálních a využitelných odpadů s úplným zákazem od roku 2024. Od 1.1.2021 vstoupil v platnost nový zákon o odpadech, ve kterém jsou implementovány principy a cíle evropského oběhového hospodářství, a který zákaz skládkování využitelných odpadů posunul až do roku 2030.

Nová pracovní skupina k regionálnímu systému nakládání s odpady bude uceleně poskytovat obcím informace v oblasti odpadového hospodářství a zajistí jednotnou komunikační strategii Středočeského kraje. Členy skupiny budou zástupci Středočeského kraje, obcí i odborné veřejnosti.

By redakce

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.