Út. Čvn 28th, 2022

Návrhy na udělení ceny pro rok 2022 mohou podávat odborné instituce i laická veřejnost, a to do 31. prosince 2021. Na webu města pribram.eu je k dispozici formulář, který lze vyplnit online, případně je možné stažení do počítače a následné odeslání dokumentu na e-mail cenamesta@pribram.eu nebo odevzdání v Informačním centru města Příbram (Pražská 129).

Formulář musí být podepsaný, na anonymní návrhy nebude brán zřetel. Nominovat lze nejen jednotlivé osoby, ale i firmy, případně kolektivy (v takovém případě je třeba uvést kontakt na jeho zástupce). Další dotazy lze směřovat na Odbor školství, kultury a sportu Městského úřadu Příbram (meu-osks@pribram.eu, 318 402 292). Doručené návrhy budou posouzeny pracovní skupinou, jejíž členy jmenoval starosta města Příbram. Skupina složená z odborníků působících v různých oblastech společenského a kulturního života návrhy vyhodnotí a doporučí radě města vhodného kandidátky či kandidáty. Zastupitelstvo následně rozhodne, která z osobností ocenění získá.

Pokud to okolnosti dovolí, bude Cena města Příbrami předána během závěrečného koncertu Hudebního festivalu Antonína Dvořáka dne 7. června 2022. Cena je udělována zpravidla jednou ročně a mohou ji získat jednotlivci (také in memoriam), právnické osoby či kolektivy.

V letošním roce 2021 byla Cena města Příbram udělena:

Paní Haně Ročňákové bylo ocenění uděleno za celoživotní práci v příbramské kultuře, především v oblasti prezentace výtvarného umění. Hana Ročňáková se podílela na vybudování Galerie Františka Drtikola, která svojí bohatou nabídkou výstav a dalších akcí oslovila širokou veřejnost a získala renomé také v odborných kruzích.  

PaedDr. Josef Velfl získal Cenu města Příbrami za celoživotní dílo v oboru muzejnictví, příkladnou péči o historický odkaz města a úsilí věnované záchraně hornických památek. Svojí vědeckou a publikační činností v oblasti hornictví, hutnictví, historie Příbramska, válečných dějin a odbojového hnutí se významně zasazuje o zviditelnění města a širokého okolí.  

Antonínu Dvořákovi III. bylo ocenění uděleno in memoriam za obětavou mnoholetou péči o odkaz a prezentaci díla Antonína Dvořáka s důrazem na jeho spojení s příbramským krajem. Osobnost Antonína Dvořáka III. ovlivnila vztah mnoha lidí k hudbě celosvětově známého skladatele a přispěla k existenci mezinárodně uznávaných projektů. Ocenění převzal jeho syn Petr Dvořák.  

By redakce

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.