So. Čvn 25th, 2022

V roce 2021 se poprvé udělovala Cena města Příbrami, která je určena osobnostem, jež se významným způsobem podíleli či podílejí na rozvoji města a regionu. Nominace do dalšího ročníku je možné podávat do konce prosince.

Statut Ceny města Příbrami, jejíž podstatou je ocenění činnosti významných příbramských osobností a přiblížení jejich díla široké veřejnosti, schválili zastupitelé v roce 2020. Cena je udělována zpravidla jednou ročně a mohou ji získat jednotlivci (také in memoriam), právnické osoby či kolektivy. Prvními oceněnými byli paní Hana Ročňáková, pan Josef Velfl a in memoriam pan Antonín Dvořák III.

Cena města Příbrami je skvělým způsobem, jak vyjádřit díky za práci, kterou navržené osobnosti odvádí ve prospěch veřejnosti. Nominace mohou, stejně jako v loňském roce, podávat odborné instituce i laická veřejnost, a to až do 31. prosince 2021. Doručené návrhy projdou posouzením pracovní skupiny složené z odborníků působících v různých oblastech společenského a kulturního života, která doporučí radě města vhodného kandidáta či kandidáty a konečné schválení bude opět na zastupitelstvu,“ přiblížila průběh výběru osobností místostarostka Zorka Brožíková a zároveň dodala: „Cena města Příbrami bude předána během závěrečného koncertu Hudebního festivalu Antonína Dvořáka dne 7. června 2022.“

Jakým způsobem je možné osobnosti nominovat?

Na webu města pribram.eu je formulář, který lze vyplnit online, případně je možné stažení do počítače a následné odeslání dokumentu na e-mail cenamesta@pribram.eu nebo odevzdání v Informačním centru města Příbram (Pražská 129). Formulář musí být podepsaný, na anonymní návrhy nebude brán zřetel. Nominovat lze nejen jednotlivé osoby, ale i firmy, případně kolektivy (v takovém případě je třeba uvést kontakt na jeho zástupce). Další dotazy lze směřovat na Odbor školství, kultury a sportu Městského úřadu Příbram (meu-osks@pribram.eu, 318 402 292).

By redakce

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.