Po. Čvn 27th, 2022

Hlasování v anketě Cena hejtmanky v kategorii Cena veřejnosti se prodlužuje až do konce letošního roku. Lidé mohou na webu kraje hlasovat o všech osobnostech, které byly do ankety nominovány.

Rozhodli jsme se prodloužit dobu, kdy lidé mohou udělit svůj hlas, až do konce letošního roku. Předvánoční období je hektické, každý řeší spoustu věcí, takže si myslím, že pak o svátcích bude ideální příležitost zamyslet se nad tím, kdo by si zasloužil ocenění. V anketě mohou lidé hlasovat o 37, respektive 38 osobnostech, protože v jednom případě jde o společnou nominaci. Hlasuje se na webových stránkách Středočeského kraje, kde každý najde medailonky jednotlivých nominovaných a hlasovací tabulku,“ vysvětluje hejtmanka Petra Pecková

Zde je odkaz pro hlasování v anketě: Cena hejtmanky 2021 – nominovaní | Informační systém krajského úřadu (kr-stredocesky.cz)

Z Příbramska jsou na Cenu hejtmanky nominováni Jana Puklová Havelková ze spolku Radost příbramáčkům, Gabriela Šejbová ze spolku Babíkov nebo řezbář Ján Chvalník .

Zde jsou medailonky nominantů za Příbramsko:

Jana Puklová Havelková

Paní Jana Havelková dlouhodobě a nezištně pomáhá znevýhodněným dětem z Příbrami a okolí, a to prostřednictvím svého charitativního spolku Radost Příbramáčkům. Pořádá charitativní akce, jejichž výtěžek putuje konkrétním dětem, organizuje oslavy narozenin dětí z dětského domova Pepa a rozděluje a rozváží potravinovou pomoc znevýhodněným rodinám. To vše dělá ve svém volném čase bez nároku na honorář.

Ján Chvalník

Pan Ján Chválník je jedním z nejznámějších řezbářů v ČR a jeho tvorba je známá nejen u nás, ale i v zahraničí. Dlouhodobě působí jako spolku Příbramských betlémářů, který se snaží zachovat betlémářské tradice na Příbramsku a pečuje o rozšiřování rozsáhlé sbírky historických i současných betlémů. Věnuje se také návrhům mincí a vydává regionální pamětní mince. Je držitelem řady ocenění, osobní medaili mu udělil i pražský arcibisku

Gabriela Šejbová

Paní Gabriela Šejbová je zakladatelkou spolku Babíkov s.z., který svou činností zapojuje seniory zpět do života, a to např. pomocí háčkování, šití, pletení a mnoho dalšího. Následně pak výrobky seniorů pomáhají v mnoha oblastech života, třeba na dětském popáleninovém oddělení Vinohradské nemocnice, v Rehabilitační nemocnici v Berouně nebo na novorozeneckém oddělení Hořovické nemocnice. Jak se uvádí v nominaci, „pole působení spolku je velmi široké a zahrnuje domovy pro seniory, Alzheimer centra, dětské domovy, nemocnice, léčebny LDN a další. V období začátku koronavirové krize zasedly ženy spolku k šicím strojům a zásobovaly snad celé Česko rouškami

By redakce

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.