St. Kvě 25th, 2022

ROŽMITÁL POD TŘEMŠÍNEM – V sekci „Praktické informace“ na webu města Rožmitál nově najdete novou záložku „Kotlíková poradna“. Občané zde najdou informace ke kotlíkovým dotacím, které můžou využít na pořízení nového kotle a vyhnout se tak hrozící pokutě.

Najdete zde přehledný leták s informacemi o dotacích, materiál ke kotlíkovým dotacím 2021+, otázky a odpovědi k tématu nebo informace o tom, jak správně topit a ušetřit.

Informace v „Kotlíkové poradně“ budou průběžně doplňovány a aktualizovány. Poradnu najdte ZDE.

Výměnu kotlů nařídil zákon o ochraně ovzduší ?

Povinná výměna starých kotlů na tuhá paliva se blíží. Od 1.září 2022 nesmí být provozovány kotle 1.a 2.emisní třídy. Zjistěte, zda se výměna týká ivašeho kotle .Od 1.září 2022 kotle na pevná paliva ojmenovitém tepelném příkonu do 300kW musí splňovat parametry 3.emisní třídy. To znamená, že kotle 1. a 2. emisní třídy je od tohoto data zakázáno provozovat. Při porušení zákona vám hrozí pokuta až 50 000 Kč. 

Jak zjistit emisní třídu kotle? 

Nejste si jistí, do jaké emisní třídy spadá váš kotel? Emisní třídu dohledáte na výrobním štítku kotle nebo v jeho dokumentaci. Jestliže váš kotel výrobní štítek nemá nebo na něm není emisní třída uvedena, je velmi pravděpodobné, že se jedná právě o nevyhovující kotel. 

Základní představu získáte také podle roku, kdy jste kotel pořídili. Kotle uvedené na trh před rokem 2000 ještě nebyly zařazeny do emisních tříd. Z toho důvodu nesmí být provozovány po 1. září 2022. Mezi lety 2000–2012 se vyráběly kotle emisních tříd 1, 2 a 3. V roce 2012 začala v Evropské unii platit novelizovaná norma, která nově zavedla třídy 4 a 5. 

Proč budou staré kotle na tuhá paliva zakázány? 

Cílem zákona o ochraně ovzduší je, aby se nám lépe dýchalo a kvalita ovzduší nepředstavovala riziko pro naše zdraví. Nejspíš si vybavujete, jak to vypadalo ještě pár let zpátky, když se v zimě začalo topit do starých kotlů na uhlí a dřevo. Tmavý dým se valil přes střechy rodinných domů a dusil obyvatele především menších obcí. 

Negativní vliv na kvalitu ovzduší mají zejména prachové částice a polycyklické aromatické uhlovodíky produkované starými kotli. V roce 2012 pocházelo podle Ministerstva životního prostředí přibližně 40 % celkových emisí způsobených prachem ze spalování uhlí a dřeva ve starých kotlích o tepelném příkonu do 300 kW. Jedná se tedy o malá domácí topeniště v rodinných domech. U polycyklických aromatických uhlovodíky představoval podíl starých kotlů dokonce 66 % z celkových emisí.

By redakce

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.