So. Kvě 28th, 2022

PŘÍBRAM – Výše místních poplatků se pro občany města na rok 2022 nemění. Stejný zůstává i termín jejich splatnosti. Poplatky je možné uhradit několika způsoby. 

Za komunální odpad občané města zaplatí stejně jako v loňském roce, tedy 600 Kč za osobu a rok. Nic se nemění ani v oblasti poplatku za psy, kde zůstává v platnosti Obecně závazná vyhláška č. 10/2019 o místním poplatku ze psů. 

Splatnost místních poplatků je do 31. března a poplatky je možné uhradit několika způsoby:

1) Bezhotovostní platbou na účet města
– poplatek za odpad na číslo účtu 1783-521689309/0800
– poplatek za psy na číslo účtu 60038-521689309/0800
Variabilní symbol, který pro občany zůstává stejný jako v minulých letech, je možné získat u pracovníků úřadu na telefonních číslech 318 402 341, 318 402 241 nebo na e-mailu: popelnice@pribram.eu 

2) Prostřednictvím Portálu občana (registrace na https://portalobcana.pribram.eu)  

3) V hotovosti v pokladně MěÚ Příbram  

4) Složenkou na účet města

S úhradou poplatku není nutné vyčkávat na doručení složenky s předepsanou platbou. Složenky jsou rozesílány až ve druhé polovině března jenom těm občanům, kteří poplatky neuhradili. Pokud tedy poplatek uhradíte dříve, přispějeme ke snížení nákladů na tisk a distribuci složenek. Děkujeme za pochopení.  

Eva Švehlová, tisková mluvčí města Příbram

By redakce

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.