Út. Čvn 28th, 2022

Díky úvěru, který si Středočeský vzal u Evropské investiční banky (EIB), půjde v letech 2021-2024 do modernizace středočeských oblastních nemocnic a středočeské zdravotnické záchranné služby (ZZS SK) více než 1,1 miliarda korun. Akce, které nemocnice budou z dotovaných peněz realizovat, jsou již schválené EIB. „Nyní budou s jednotlivými nemocnicemi a se záchrankou uzavírány dodatky smluv o poskytnutí dotací tak, aby mohly své projekty realizovat. Smlouvy ještě podléhají schválení zastupitelstva kraje,“ říká radní pro oblast zdravotnictví Pavel Pavlík (ODS).

Dotace budou čerpat čtyři krajské oblastní nemocnice:

Nemocnici Rudolfa a Stefanie Benešov bude poskytnuta investiční dotace ve výši 337 milionů korun na akci „Pavilon centrálního příjmu“. V loňském roce nemocnice již dostala od kraje dotaci 250 milionů korun. Celkové náklady na tuto akci (i dotace) činí 587 milionů korun.
Oblastní nemocnici Kladno, a. s., nemocnici Středočeského kraje, bude čerpat dotaci ve výši 23,46 milionu korun na akci „Ústavní kuchyně a jídelna“. Celkové náklady činí 95 milionů korun. Vzhledem k tomu, že nemocnice zatím dostala v rámci realokace pouze 23,46 milionu korun, požádá ještě Středočeský kraj o dalších 71,54 milionu korun.
Oblastní nemocnice Kolín, a. s., bude čerpat peníze na „Rekonstrukci objektu SO 03, pavilon O“ ve výši 172, 62 milionu korun. Celkem bude na tuto akci poskytnuta investiční dotace ve výši 350,33 milionu korun. Vloni nemocnice dostala již dotaci ve výši 177,7 milionu korun.
Oblastní nemocnice Kolín, a. s., bude čerpat také další dotaci a to ve výši 128,40 milionu korun na „Rekonstrukci objektu SO 05, pavilon E“
Oblastní nemocnice Příbram, a. s., by měla za dotaci 370,33 milionu korun provést „Rekonstrukci a přístavbu budovy N a D2“. Celkové náklady činí 465,33 milionu korun. 95 milionů korun půjde z vlastních zdrojů nemocnice, popřípadě z IROP.
Smlouvu o financování těchto akcí, která bude uzavřena mezi Středočeským krajem a EIB, schválilo Zastupitelstvo Středočeského kraje na svém posledním jednání 31. 5. 2021.

Zastupitelům jsme dále doporučili schválit čerpání dotací Zdravotnické záchranné službě z úvěru kraje ve výši 95 milionů korun na vybudování nových výjezdových stanovišť ve Slaném (25 milionů Kč), Benešov (40 milionů Kč) a Říčany (30 milionů Kč),“ dodal radní Pavel Pavlík.

By redakce

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.