Ne. Čvn 26th, 2022

Na včerejším zastupitelstvu to mezi místostarostou města Martinem Buršíkem a zastupitelem Václavem Švendou jiskřilo a to při projednávání uzávěrky hospodaření města za minulý rok.

Zastupitel Václav Švenda ve svém vystoupení poukazoval na nízká procenta úspěšnosti plnění plánovaného rozpočtu minulého roku. I když má město přebytek peněz oproti plánovanému schodkovému rozpočtu minulého roku není podle Václava Švendy nad čím jásat, protože se údajně neproinvestovalo zhruba 60 milionů korun oproti plánu. Také se mu nelíbí, že město do parkování investovalo oproti původně plánovaných zhruba 13 milionů a jen 1, 3 milionu. I v dalších odvětvích jako je oprava komunikací či správa majetku se také nepodařilo plánované investice dodržet. V obnově vodohospodářského majetku se podle něj podařilo proinvestovat jen 40 % plánu. Naopak vedení města pochválil za městskou realitní kancelář, kde se dařilo vybrat o 19 % více než se plánovalo. Na závěr vyzval vedení města, aby tyto informace bralo jako zpětnou vazbu k zamyšlení.

Reakce na jeho vystoupení na sebe nedal dlouho čekat. „Mě připadá, že jste posledních dvanáct měsíců strávil na jiné planetě“, začal svoji reakci místostarosta Martin Buršík k Václavu Švendovi. Podle něj vedení města opatření spojená s onemocněním COVID 19 donutilo šetřit kde se dalo a proto se nepodařilo oproti původnímu plánu proinvestovat některé investiční akce. Také Václavu Švendovi vyčetl, že když byl v předešlém volebním období místostarostou a měl některé odbory na starosti, jako například silniční hospodářství, tak nebyl schopen zajistit prohlídky mostů, které jsou v havarijním stavu.“Vy jste z mého pohledu riskoval životy lidí“, uvedl místostarosta Buršík na adresu Václava Švendy a pokračoval : „Na chatě Granit kterou jste měl také v gesci jste nebyl schopen vyměnit ani konvici na čaj.“

Pane místostarosto asi na jiné planě jste byl možná vy, ty prohlídky mostů se začaly realizovat již za mě. Co se týče chaty Granit tak ta nebyla v takové ztrátě, myslím si, že to co se tam chystá teď není pro její provoz zdravé“, reagoval zastupitel Václav Švenda.

Následně na to si ještě oba vyměnili několik dalších argumentů a reakcí. Záznam z celého jejich vystoupení si můžete poslechnout zde:

By redakce

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.