Ne. Kvě 22nd, 2022

Během pár dní Úřad pro ochranu hospodářské (ÚOHS) soutěže řešil další podnět týkající se města Příbram. Ani tentokrát Úřad nezískal důvodné podezření na spáchání správního deliktu či přestupku zadavatelem.

„Úřad pro ochranu hospodářské soutěže obdržel další podnět k přezkoumání, tentokrát se jednalo o přezkoumání postupu města při zadávání veřejné zakázky Výběr zhotovitele stavebních prací na Nízkoprahovém denním centru a noclehárně. Během pár dní máme druhé vyjádření ÚOHS, kdy není shledáno pochybení města v zadávání veřejné zakázky,“ uvedl starosta Jan Konvalinka a připomněl, že první podnět se týkal výběru zhotovitele stavebních prací Komunitního domu seniorů.

Nízkoprahové denní centrum a noclehárna provozované Centrem sociálních a zdravotních služeb bylo v ulici Čs. armády otevřeno v červnu 2017. Služeb zařízení může denně využít až 30 klientů, kdy jsou lidem bez přístřeší a v tíživé životní situaci poskytovány sociální služby a také podpora při získávání pracovních návyků a pomoc při hledání bydlení.

„Na tomto dalším vyjádření ÚOHS se opět ukázalo, že veřejné zakázky vyhlašujeme v souladu s platnou legislativou,“ dodal starosta.

By redakce

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.