Pá. Kvě 27th, 2022

PŘÌBRAM – Město Příbram připravilo vzdělávací kurz, který je zaměřen na problematiku sportování dětí. Kurz je určen pro trenéry, asistenty trenérů, učitele tělesné výchovy a rodiče pravidelně i nepravidelně sportujících dětí.

Dětský organismus se významně liší od dospělého, a z toho důvodu je pro děti nutný speciální trénink zaměřený na jejich potřeby. V praxi se často setkáváme s tím, že jsou tréninky pro dospělé pouze upraveny a aplikovány na děti. Často tak dochází k chybám, které mohou vést u dětí k vážným zdravotním problémům.
Kurz umožňuje nahlédnut do problematiky trénování dětí a napomáhá určit, co je pro děti vhodné. Je rozdělen na teoretickou a praktickou část. Teoretická část je připravena v rozsahu 220 hodin formou přednášek, které je možno shlédnout online. Připravena jsou i online skripta. Po úspěšném absolvování teoretické části následuje část praktická.
Pro zdraví dětí je neustálé vzdělávání trenérů i dobrovolníků v oblasti sportu důležité, a proto město Příbram připravilo kurz pro všechny zájemce zdarma.
Zájemci se mohou hlásit do konce února na adresu renata.vesecka@pribram.e

Mgr. Renáta Vesecká
Radní pro sport města Příbrami

By redakce

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.