Út. Čvn 28th, 2022

PŘÍBRAM – Po tom co byla nově označena stávající cyklotrasa s Drkolnova k areálu Nového rybníka kde byla využita takzvaná cykloobousměrka, město chytá další. Ta by měla vzniknout v jednosměrné ulici podél koloniálu na Rynečku.

Město Příbram v průběhu září 2021 realizovalo propojení stávajících nesouvislých úseků cyklostezek mezi Příbramským potokem a Drkolnovem. Nová trasa propojuje sídliště s centrem města. Opatření se ale setkalo s nepochopením a kritikou, řidiči autobusů kritizovali ochranné cyklopruhy, opozice se domnívá, že šlo nalézt lepší řešení. 

Cílem bylo podle vedení města vytvořit jednoduché propojení existujících stezek bez nutnosti stavebních úprav. V úseku stezek vedoucích mimo provoz byly doplněny přechodopřejezdy propojující jednotlivé stezky, včetně úseku podél okružní křižovatky Seifertova – Březnická. V místech, kde nebylo možné doplnit úseky stezek pro chodce a cyklisty nebo povolit jízdu cyklistů po chodníku, bylo zvoleno vedení cyklistů v provozu. Vyznačeny byly cyklopiktokoridory, krátký ochranný cyklopruh a jedna cykloobousměrka.

Řada z těchto úprav byla v Příbrami novinkou. Díky ochranným cyklopruhům získala Příbram první cyklopruh na svém území. Stejně tak byla novinkou i cykloobousměrka.

Takzvanou cykloobosměrku chce teď vedení města využít i ve stávající jednosměrné ulici vedle koloniálu na Rynečku. V současné době byla na úřední desce města uveřejněn návrh místní úpravy tohoto úseku. K tomuto návrhu na stanovení místní úpravy provozu bylo doloženo souhlasné stanovisko Policie ČR –Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, Územní odbor Příbram, Dopravní inspektorát, pod č.j. KRPS-304037-1/ČJ-2021-011106 ze dne 31.12.2021.

Zde je odkaz: http://edeska.pribram.eu/eDeska/eDeskaDetail.jsp?detailId=55451

By redakce

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.