So. Čvn 25th, 2022

Vedení města po tom co v měsíci červenci zadalo vypracovat projektovou dokumentaci na přesunutí lávky u Q klubu, teď zadalo další projekční kanceláři vypracovat také projektovou dokumentaci na úpravu křižovatky u Q klubu, ulice Březnická a tř. Osvobození. Tato projektová dokumentace vyjde na dalších 287 tisíc korun s DPH.

Vedení města plánuje v příštím roce úplně vyměnit sedm lávek přes příbramský potok od Hořejší Obory až po areál Nového rybníka a nechalo na to zpracovat projektovou dokumentaci. Po zahájení prací na zpracovávání projektové dokumentace vyvstal od vedení města požadavek na nové umístění lávky u Q klubu. Jedná se o přesunutí lávky o cca 50 m proti proudu Příbramského potoka. Toto řešení si tak vyžádalo vypracování nové projektové dokumentace pro novou lávku v nové poloze a s tím související činnosti. Zaměření nového místa, geologické a hydrologické podklady, rozšíření projektových prací o komunikaci na pravém břehu potoka a inženýrská činnost. Na základě uvedených změn rada města uzavřela dodatek ke smlouvě o dílo.

Projekt na lávky lávky u Q klubu, na Rynečku, ve Špitálské ulici a u Obory projektuje společnost Kucián statika s.r.o. Podle nabídkové ceny měly městkou pokladnu původně vyjít na 771 tisíc korun s DPH. Rada města se však červencovém jednání zabývala změnou rozsahu projektové dokumentace, kde požadovala změnu umístění lávky u Q klubu o 50 metrů oproti původní projektové dokumentaci. To sebou přineslo navýšení ceny za projekt ve výši 64 251,00 Kč s DPH a uzavření dodatku smlouvy se společností Kucián statika s.r.o. na tuto částku.


Přibližné místo kam se má přesunout lávka, foto: redakce

V září na svém jednání pak rada města vybrala další projekční kancelář PSDS s. r. o která má naprojektovat úpravu křižovatky u Q klubu, ulice Březnická a tř. Osvobození se kterou souvisí plánované přesunutí lávky. Ta vyjde městkou pokladnu na dalších 287 tisíc korun s DPH.

Informace o přesunutí lávky u Q klubu přitom v našem městě vzbudila vášnivou debatu zda je tento záměr nutný. Diskutovalo se o tom i na jednání zastupitelů, kde starosta města opozičnímu zastupiteli Vladimíru Královi v odpovědi řekl, že celou věc projedná Dopravní komise. Ta však má jednání až v pondělí 27. září. Otázkou tak zůstává o čem bude komise ještě jednat, když už smlouvy na zhotovení projektové dokumentace jak na přesunutí lávky tak na úpravu křižovatky u Q klubu starosta města podepsal.

Zde diskuze o přesunutí lávky která proběhla na zastupitelstvu:

By redakce

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.