Út. Čvn 28th, 2022

Na městské webu se objevil zajímavý dotaz pana Jaroslava, který se zamýšlí a zároveň se ptá zda na historické stavby a jejich rekonstrukce či přestavby máme “ stejný metr“. Srovnává zde demolici a výstavbu nových domů na Václavském náměstí v Příbrami s rekonstrukcí bývalých veřejných WC na Svaté Hoře ze kterých vzniklo ubytování s apartmány.

Za věc, kterou považuji z těch pozitivnějších, je oprava/rekontsrukce domů na Václavském náměstí. Hysterie, která je tím způsobena, je mi trošku cizí. A proto bych Vás a Vaším prostřednictvím i další, rád interpeloval v podobné věci, o které se nejen nemluví, ale možná ani pořádně neví. Můžete mi říct, případně zjistit, s jakým záměrem byla povolena památkáři rekonstrukce WC na Svaté Hoře? Nebo s jakým záměrem byly tyto WC prodány městem panu Traxlerovi? „, ptá se ve svém dotazu na městském webu pan Jaroslav a pokračuje: „Opravdu to bylo s tím, že se tady udělá ubytování? Mohu dále vědět, kde je u tohoto ubytování parkoviště? To skutečně památkáři povolili v podstatě developerský projekt, jak se teď často užívá, na místě s největší poutní a historickou hodnotou ve městě? Kde jsou, velcí obránci lidu a naší historie, pánové Vacek, Mosler a další? Kde byl senátor Štěpánek? No ono se to totiž asi tolik nehodí, šťourat do církve, jako do pana Vařeky… Rád bych od Vás slyšel obsáhlou informaci, a to ne pro obranu projektu pana Vařeky, ale pro celkový pohled na situaci a zjištění, zda nebyl právě v případě projektu na Svaté Hoře někdo poškozen či ošizen… To je jediné, o co mi jde. Protože v podstatě mi ani nevadí opravení polorozpadlých záchodů na pěkné apartmány, ale to, jak se tady nahlíží z různých úhlů na různé věci.“ píše Jaroslav.

Bývalé WC na Svaté Hoře přestavěné na ubytovací apartmány
vnitřek apartmánu

Na tento dotaz odpovídal starosta města Jan Konvalinka:Budova býv. veř. WC byla skutečně původně v majetku města. To ji prodalo panu Traxlerovi s vědomím, že dojde k její rekonstrukci a ke změně účelu využití. Město Příbram nemělo dále potřebu uvedeným objektem disponovat a jeho správa byla vyhodnocena jako dlouhodobě neperspektivní. SÚÚP oddělení památkové péče vydalo dne 29.8.2018 závazné stanovisko, že zamýšlené stavební práce jsou přípustné, a to za zejména za dodržení podmínek na typ, sklon a krytinu střechy, soulad barevnosti fasády. Památkáři se dále vyjadřovali v průběhu realizace stavby a se stavebníkem vstupovali do jednání ohledně dílčích řešení.uvedl na městském webu starosta.

Demolice tří domů na Václavském náměstí v Příbrami

Podle starosty je výsledkem jfunkční objekt, který slouží svému účelu a pro své okolí je po stránce vizuální spíše přínosem.“ Jsem přesvědčený, že obdobně tomu bude i u domů v Pražské ulici. U těch jsem původně měl názor takový, že by nebylo dobré je likvidovat a stavět místo nich nové. Po tom, co jsem se poměrně zevrubně seznámil se stavebně-technickým stavem objektů a pročetl si posudky certifikovaných autorit v oblasti statiky, hydrogeologie a dalších, názor jsem začal měnit. Pod dnes již zbouranými domy jsou prastaré odvodňovací šachty, které jsou na mnoha místech zborcené. Voda, která jimi stále protéká, vniká do podloží a základových struktur domů. Nosné prvky obvodových i vnitřních zdí jsou vlivem vzlínání vlhkosti natolik degradovány, že nemohou být obnoveny. Podloží domů je rozmáčené a bez jeho totální sanace by byly veškeré snahy o obnovu objektů marné. Z mnoha úhlů pohledu byla demolice opravdu nevyhnutelná. Místo nich vznikne, tak jako na Svaté Hoře, něco nového, co bude ctít a respektovat jedinečnost místa a nabídne zcela nové možnosti využití. To, myslím si, je správný přístup. Máte pravdu v tom, že přestavba domů na Svaté Hoře nevzbudila v porovnání s demolicí domů v Pražské žádnou vlnu zájmu, přičemž se jedná o místa historicky a kulturně minimálně srovnatelná„, dále píše v odpovědi starosta Jan Konavlinka.

Podle starosty Jana Konvalinky v tom všem sehrál hlavní fakt, že investorem je bývalý starosta Jindřich Vařeka, který je tak nějak více na očích. „Mám pocit, že se z celé „kauzy“ nakonec vytvoří politické téma. Ostatně toho jsme v posledních dnech svědky, kdy si téma malinko „osvojil“ i pan senátor Štěpánek. Jsem silně konzervativní člověk, který uznává a respektuje tradice a odkaz našich předků. Záleží mi na tom, aby to dobré, co zde zanechaly generace před námi, bylo chráněno. Nesmyslnou likvidací historie a vzpomínek se připravujeme o budoucnost, neboť přicházíme o staré hodnoty. Ty nahrazujeme novými, které bohužel ne vždy mají stejnou kvalitu. Vzpomeňme na to, co se v našem městě dělo za doby totality. Osobně považuji za největší architektonická zvěrstva demolici Plzeňské ulice a Rynečku. Jsou to neomluvitelné zločiny napáchané našimi dávnými předchůdci. Někteří lidé, kteří vystupují proti tomu, co se děje v Pražské ulici, srovnávají počínání stavebníka právě s tím, co se zde dělo za komunismu. A to je úplně špatně. V Pražské nevyrostou ani paneláky, ani obludný obchoďák Uran. Budou tam pěkné nové a funkční domy, které budou do maximální míry odpovídat vzhledu a rázu těch původních.„, zakončil svou odpověď starosta města.

A jak to vidíte vy má Příbram „dvojí metr“ nebo ne ? Napište nám to do redakčního e-mailu: redakce@pribra24.cz , rádi váš názor zveřejníme.

By redakce

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.