So. Kvě 28th, 2022

PŘÍBRAM – Největší výzvou pro města i jiné organizace je v současnosti nejistota ve změnách legislativy. Probíhají diskuze k jednotlivým zdrojům energií ohledně jejich udržitelnosti a podpory, proto jsme položili několik otázek energetickému manažerovi města Příbram Lukáši Bartůňkovi.

Co má na starosti energetický manažer města?

Primárně jde o nastavení strategie hospodaření s energiemi na území Příbrami. Ať se to týká přímo objektů města, nebo infrastruktury zásobování energiemi. Také vyřizuji administrativní požadavky na nadřazené distributory a připomínkuji technická řešení u projektů.

Staráte se také o nastavení systému energetického managementu města. Co si pod tím lze představit?

Ano, toto je jeden z mých hlavních cílů. Jde o dokumentované sledování spotřeb města, jejich relevantní vyhodnocování a navrhování úsporných opatření. Vše musí vést k trvalému snižování měrné spotřeby energií tak, aby se splnily předem stanovené cíle.

Disponuje město solidní energetickou koncepcí, která, řekněme, na dalších deset let stanovuje potřebné kroky?

V této chvíli se taková koncepce rodí. Je nutné vycházet z nadřazených koncepcí, tedy kraje, státu, Evropské unie, z nichž některé nyní procházejí diskuzí k finální podobě.

Město vlastní nebo spravuje desítky budov, což znamená mnoho odběrných míst elektřiny nebo plynu. Nakolik detailní má Příbram přehled o spotřebách?

Například oddělení veřejných zakázek si vede velmi přehledný seznam jako podklad pro výhodné centrální nakupování energií. Oddělení se zodpovědně stará o nákup a fixuje ceny v dlouhodobých krocích.

Mnoho firem i domácností sleduje detailně spotřeby různých zařízení pomocí chytrého měření. V rámci smart meteringu jsou k dispozici údaje online, soubory zaznamenaných dat lze vyhodnocovat a přizpůsobovat spotřebu energií. Co brání zavedení podobných systémů na úrovni měst?

Na trhu existuje celá řada takových systémů a město se výběru věnuje například v komisi Smart city. U větších objektů již využíváme online data ze systémů distributorů energií. Před námi nyní leží úkol najít cenově dostupné a zároveň funkční řešení doplnění systému na menší objekty a automatické vyhodnocování dat.

Tématem posledních let je úspora energií. V Příbrami se v uplynulé dekádě mnoho veřejných budov zateplilo. Jaký v tomto směru vidíte další potenciál?

Město se v minulosti věnovalo nejen zateplení, ale i modernizaci decentralizovaných kotelen. V tomto byl učiněn obrovský pokrok a v investičních plánech jsou další modernizace na účinnější zdroje. Tímto směrem se bude dále pokračovat, s možností vyššího využívání decentralizovaných zdrojů energií, například fotovoltaiky.

Vedle úspor se stále častěji řeší právě získávání energií z obnovitelných zdrojů. Vedle biomasy to mohou být decentralizované zdroje typu fotovoltaika, solární kolektory nebo tepelná čerpadla. Proč města včetně Příbrami podle vás do OZE investují relativně v omezené míře?

Většinou se jedná o projekty většího rozsahu, kdy vznikají nejrůznější technické komplikace. Zmínit můžeme třeba nosnosti střech při kompletním pokrytí fotovoltaickými panely. Řešení těchto problémů vyžaduje dodatečný čas a profesionály na danou problematiku, které města často nemají.

Jak velký úkol se před městy rýsuje z hlediska nástupu elektromobility?

Bude to vcelku výzva. Město provozuje budovy s parkovacími místy, kde bude nutno zajistit dostatečnou infrastrukturu k vytvoření dobíjecích stanic. To si vyžádá posílení stávajících přívodů elektřiny k těmto objektům, nebo vybudování zcela nových přívodů.

V rámci globálních, evropských i národních závazků vůči ochraně klimatu budou muset města měnit svůj energetický mix nebo šetřit energií. Existuje pro Příbram cosi jako „jízdní plán“ těchto změn?

Tyto požadavky budou zahrnuty v novém systému energetického managementu města, kde se jim přizpůsobí jednotlivé cíle. Největší výzvou pro města i jiné organizace je v současnosti nejistota ve změnách legislativy. Probíhají diskuze k jednotlivým zdrojům energií ohledně jejich udržitelnosti a podpory. Toto komplikuje správné rozhodování na městské úrovni.

Které energetické projekty Příbram v nejbližší době čekají?

Zejména se vyhodnocuje možnost alternativního vytápění aquaparku.

Mnoho domácností a firem bylo nedávno zaskočeno krachem energetických obchodníků a razantním zvýšení cen plynu a elektřiny. Řekl byste, že podobné výkyvy nás budou potkávat častěji?

Tyto výkyvy se jen těžko předpovídají. Základní ochranou je uzavírat dlouhodobější kontrakty s důvěryhodnými partnery.

Zdroj a foto: Město Příbram( Kahan)

By redakce

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.