Út. Čvn 28th, 2022

Lávka u Q klubu se v budoucnu přesune o 50 m proti proudu Příbramského potoka, nově by měla být umístěna mezi Q klubem a multifunkčním hřištěm. To si vyžádá nové zpracování projektové dokumentace.

Vedení města plánuje v příštím roce úplně vyměnit sedm lávek přes příbramský potok od Hořejší Obory až po areál Nového rybníka. V současné době se připravuje projektová dokumentace. Po zahájení prací na zpracovávání projektové dokumentace vyvstal od vedení města požadavek na nové umístění lávky u Q klubu. Jedná se o přesunutí lávky o cca 50 m proti proudu Příbramského potoka. Toto řešení tak vyžaduje vypracování nové projektové dokumentace pro novou lávku v nové poloze a s tím související činnosti. Zaměření nového místa, geologické a hydrologické podklady, rozšíření projektových prací o komunikaci na pravém břehu potoka a inženýrská činnost. Na základě uvedených změn rada města uzavřela dodatek ke smlouvě o dílo.

Projekt na lávky lávky u Q klubu, na Rynečku, ve Špitálské ulici a u Obory projektuje společnost Kucián statika s.r.o. Podle nabídkové ceny měly městkou pokladnu vyjít na dalších 771 tisíc korun s DPH.

Rada města se však na posledním jednání zabývala změnou rozsahu projektové dokumentace, kde by mělo dojít u lávky u Q klubu ke změně jejího umístění oproti původní projektové dokumentaci. To sebou přinese navýšení ceny za projekt. Proto rada města schválila navýšení ceny projektové dokumentace ve výši 64 251,00 Kč s DPH a uzavření dodatku smlouvy se společností Kucián statika s.r.o. na tuto částku.

Zde odkaz na smlouvu o dodatku: https://smlouvy.gov.cz/smlouva/soubor/21581635/Dodatek_c_1_k_SoD.pdf?backlink=kb0i2

By redakce

One thought on “Lávka u Q klubu se přesune o 50 metrů”

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.