St. Kvě 25th, 2022

PŘÍBRAMSKO – Ředitelství silnici a dálnic (ŘSD) má už vybraného zhotovitele kompletní opravy 15 metrů dlouhého mostu přes potok Strupina na silnici I/18 v obci Obory. Řidiči se budou muset připravit na čtyřměsíční dopravní omezení a na minimálně tři víkendy úplného uzavření komunikace.

V podstatě stavba spočívá v nahrazení nevyhovující nosné konstrukce nosnou konstrukcí novou. Spolu s tím budou nahrazeny i úložné prahy, římsy, svodidla. Po polovinách bude tedy provedena demolice nosné konstrukce a oprava spodní stavby, přičemž bude využita základová konstrukce mostu stávajícího. Na zachovaných částech dříků opěr bude třeba vybetonovat nové úložné prahy. Nová nosná konstrukce mostu bude monolitická ze železobetonu a šířce 9,5 metrů a na opěrách vetknutá do úložných prahů bez nutnosti použití mostních závěr. Na nosné konstrukci budou rovněž vybetonované nové monolitické železobetonové římsy šířky 0,8 metru a mostní svršek bude osazen novým mostním příslušenstvím včetně nového asfaltového souvrství.  V rámci oprav pod a v okolí mostu vznikne nové revizní schodiště, podél křídel mostu bude provedeno odláždění lomovým kamenem do betonu a dlážděny budou i plochy před a za římsami. Nově bude vydlážděno lomovým kamenem i koryto potoka Strupina. 

Jak již bylo shora uvedeno, budou práce probíhat po polovinách při zachování jednoho jízdního pruhu. Provoz přes most tak bude veden kyvadlo jedním jízdním pruhem. Nicméně při demolici mostu a položení obrusné vrstvy se počítá i s úplnou uzavírkou po dobu 3 víkendů a převedením provozu na značené objízdné trasy. Zahájení prací plánujeme v průběhu měsíce dubna tohoto roku.

zdroj: ŘSD

By redakce

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.