Út. Čvn 28th, 2022

Poslední listopadový den byl po několika měsících opět aktivován krizový štáb ORP Příbram. První jednání je svoláno na čtvrtek 2. prosince.

Dnešního dne byla aktivována činnost krizového štábu ORP Příbram. K aktivaci došlo v návaznosti na zhoršující se epidemiologickou situaci a s ohledem na vyhlášení nouzového stavu,“ vysvětluje důvod aktivace starosta Jan Konvalinka, který je zároveň z pozice své funkce předsedou krizového štábu.

Co je vlastně krizový štáb? Krizový štáb povinně zřizují obce s rozšířenou působností a ostatní obce jej mohou zřídit jako pracovní orgán. Krizový štáb ve spolupráci se složkami integrovaného záchranného systému zabezpečuje vyhodnocování situace, přijímá opatření a koordinuje společný postup všech složek IZS a dalších institucí.

Členy krizového štábu jsou: vedení města, Hasičský záchranný sbor, zástupce jednotky březohorských hasičů, Policie ČR a tajemnice krizového štábu. K jednání jsou zváni zástupci Krajské hygienické stanice, Zdravotnické záchranné služby, Městské policie Příbram, Oblastní nemocnice Příbram a dalších organizací dle aktuální potřeby. Se všemi výše jmenovanými jsme samozřejmě stále v kontaktu. O všech krocích krizového štábu jsou pravidelně informováni starostové obcí v ORP Příbram, kteří mohou být v případě zájmu jednání krizového štábu přítomni,“ doplňuje informace Jan Konvalinka.

By redakce

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.