Po. Kvě 23rd, 2022

STŘEDOČESKÝ KRAJ – Rada Středočeského kraje schválila žádost o poskytnutí individuální účelové neinvestiční dotace Krajskému sdružení Národní sítě Místních akčních skupin Středočeského kraje (NS MAS) na činnost v letošním roce, a to v celkové výši 2 miliony korun. Částka bude rozdělena jak na provoz Krajského sdružení, tak mezi jednotlivé organizace. Zelenou musí dát ještě zastupitelstvo. 

Dotace ve výši 2 000 000 Kč bude v případě schválení zastupitelstvem rozdělena na dvě částky. Částka ve výši maximálně 500 000 Kč bude využita Krajským sdružením NS MAS na podporu provozu Krajského sdružení NS MAS, a na realizaci společných projektů přispívajících k podpoře regionálního rozvoje Středočeského kraje. Částka ve výši 1 500 000 Kč bude rozdělena Krajským sdružením NS MAS mezi jednotlivé organizace MAS působící na území Středočeského kraje. „Podpořené akční skupiny využijí přidělenou dotaci na podporu rozvoje území a cestovního ruchu na svém území. Konkrétně například na podporu regionální produkce, agroturistiku, zhotovení propagačních materiálů pro podporu České republiky či pořádání a propagaci kulturních akcí a jarmarků. V neposlední řadě také na spolupráci při prosazování „chytrých” nástrojů veřejné správy a podporu přístupu k rychlému internetu ve venkovském prostředí Středočeského kraje,“ vysvětluje náměstek pro oblast regionálního rozvoje a územního plánování Jiří Snížek.

Přidělení dotace musí schválit ještě Zastupitelstvo Středočeského kraje.

By redakce

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.