Po. Kvě 23rd, 2022

STŘEDOČESKÝ KRAJ – Zastupitelstvo kraje schválilo nové investiční záměry na rok 2022. Mezi nově schválenými projekty je například snížení energetické náročnosti budovy Střední průmyslové školy v Mladé Boleslavi nebo nástavba Gymnázia Hostivice. Výměna oken a vnitřní úpravy čekají také budovu Domova seniorů v Sedlčanech.

Krajský úřad nově zařadil projekt snížení energetické náročnosti budov Střední průmyslové školy v Mladé Boleslavi do Zásobníku investic na rok 2022. Důvody vysvětluje Libor Lesák, radní pro oblast investic, majetku a veřejných zakázek: „Již v loňském roce jsme žádali o dotaci z Operačního programu Životního prostředí. Přestože naše žádost nebyla úspěšná, díky transparentním podmínkám výběrových řízení, které jsme nastavili již v loňském roce, se nám podařilo vysoutěžit cenu o 20 milionů nižší než bylo původně plánováno; také proto kraj rozhodl o zafinancování projektu z krajských prostředků.“ Původní cena, se kterou kraj počítal, dosahovala částky přes 129 milionů korun. Díky výběrovému řízení se podařilo dosáhnout úspory ve výši téměř 20 milionů. Celková investice kraje činí necelých 110 milionů korun.

Předmětem projektu je snížení energetické náročnosti budovy školy. „Budova školy je energeticky nehospodárná. Vzhledem k památkové ochraně budov bude výměna oken a dveří probíhat formou repasí. Celkem jde o 318 různých typů oken a dveří. V rámci dalších úprav dojde k zateplení plochých a šikmých střešních konstrukcí a k výměně systému vytápění. Veškeré stavební práce budou prováděny ve spolupráci s Národním památkovým ústavem,“ objasňuje postup prací radní Lesák.

Další nově zařazenou investicí je snížení energetické náročnosti budov Domova seniorů v Sedlčanech. „Domov seniorů v Sedlčanech je největším zařízením svého druhu ve Středočeském kraji. Díky výstavbě nového Alzheimer centra v Dobříši ze soukromých zdrojů jsem mohli přesunout finance z Evropské investiční banky, se kterými jsme původně počítali na výstavbu nové domova seniorů v Dobříši, do renovace Domova seniorů v Sedlčanech,“ vysvětluje přesun finančních prostředků radní Libor Lesák. V současné době probíhá nacenění celého projektu, po jeho ukončení bude vyhlášeno výběrové řízení na dodavatele výměny oken a komplexní rekonstrukce pláště budov a technického zázemí domova.

Z nově zařazených projektů do Zásobníku investic na rok 2022 můžeme zmínit také nástavbu Gymnázia v Hostivicích či další investice v odboru dopravy či veřejné mobility.

By redakce

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.